ORDRE TRI/165/2004, de 20 de maig, per la qual es garanteix el servei essencial de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària que l'empresa UTE Concesionaria Barcelonesa, SA, Urbaser, SA, presta al municipi d'Esplugues de Llobregat.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball i Industria
Rango de LeyOrdre

ORDRE TRI/165/2004, de 20 de maig, per la qual es garanteix el servei essencial de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària que l'empresa UTE Concesionaria Barcelonesa, SA, Urbaser, SA, presta al municipi d'Esplugues de Llobregat.

Atesa la comunicació de vaga formulada pels representants dels treballadors de l'empresa UTE Concesionaria Barcelonesa, SA, Urbaser, SA (registre d'entrada de 12 de maig de 2004), que afecta la totalitat de la plantilla, i que comprèn els dies 26 i27 de maig per a la recollida de residus sòlids urbans, des de l'inici de la jornada fins que aquesta finalitzi, i els dies 27 i 28 de maig per als serveis de neteja viària, recollida de cartró comercial, desbordament de contenidors, recollida de mobles i estris, recollida selectiva de plàstic, cartró, orgànica i vidre, així com la resta de serveis de neteja viària, des de l'inici de la jornada fins que aquesta finalitzi;

Vist que l'empresa du a terme els serveis de recollida d'escombraries i de neteja viària, els quals són serveis essencials per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria béns i drets constitucionalment protegits com són el dret a la salut i al medi ambient, que estableixen els articles 43 i 45 de la Constitució, i que una acumulació de residus a les vies públiques i, molt especialment, de la matèria orgànica susceptible de descomposició, a part de desprendre males olors, afavoreixen la proliferació d'insectes i rosegadors, els quals són vehicles de transmissió de malalties infectocontagioses, que representen un risc per als ciutadans;

Vist que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l'exercici legítim del dret de vaga, que reconeix l'article 28.2 de la Constitució;

Vist que és necessari garantir una màxima asèpsia i netedat en els centres sanitaris i assistencials i en el seu entorn i una màxima higiene en els centres d'ensenyament, i garantir un entorn de netedat en les àrees dels mercats municipals d'abastament de productes peribles, caldrà dur a terme el servei de recollida d'escombraries habitual en aquestes zones;

Vist que la recollida de la fracció orgànica ha de tenir un tractament més intens que la resta d'escombraries, atès el major nivell de putrefacció, descomposició, fermentació i pudor d'aquesta, caldrà recollir-la i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR