Reformes legislatives imprescindibles per encarar el segle XXI

AutorÁngel Serrano de Nicolás
CargoDirector. Doctor en Dret. Notari de Barcelona
Páginas3-4

Page 3

A l’equador dels mesos als quals correspon aquest número de LA NOTARIA, s’ha celebrat el 150è aniversari de la vigent Llei del Notariat, amb la solemnitat que correspon a una efemèride tan rellevant, no únicament per al Notariat, sinó, també, per al món jurídic en general. Amb orgull pot presumir el cos notarial del rellevant servei que presta dia a dia a les grans ciutats i als pobles més petits, a la seguretat jurídica i, per tant, a l’economia. El seu funcionament eficient en un Estat modern i democràtic és essencial, però no pot absorbir-lo ni, encara menys, justificar-ho tot.

En un temps en què la deregulation ho pretenia abastar tot, i, més encara, intentar canviar, sense especial fonament ni justificació, institucions, formes d’actuar i, àdhuc, fins i principis que configuren una determinada concepció del món en àmplies capes socials i nacions, amb les conseqüències ben visibles, i fins i tot podria dir-se que amb insòlita paciència de tots, sembla ja imprescindible -amb ple respecte a l’essència de la llibertat de mercat i a la globalització, que inevitablement anirà apropant institucions jurídiques- fer un toc d’alerta i tornar a posar en valor el que no hauria d’haver rebut tanta crítica, per a, finalment, veure que tantes coses tan ben guarnides, amb la publicitat del «t’ho mereixes», el «compres avui i t’ho financem…», no eren altra cosa que fútils. Encara pitjor, la compra més rellevant que sol fer qualsevol persona o família és ja, i no tendeix a disminuir malgrat que l’economia no creix i l’atur sí, una pesada llosa que recaurà -com a hipoteca sobre immoble que és- durant decennis sobre una persona o família sencera, que pot portar-la en el millor dels casos -mentre pugui anar pagant- a ser deutora de quelcom que en un percentatge de fins i tot el 20 %, no val, ni valdrà en bastant de temps, el que va pagar -i així es va taxar-, i, en el pitjor dels casos -si ja tots els membres de la família són a l’atur-, conduir-la al límit de l’exclusió social. Resulta imprescindible, doncs, regular el sobreendeutament de la persona física, com a fase prèvia i al marge del concurs, per exigir-ho, també, el mercat interior europeu per actuar, tant entitats de crèdit com deutors, en igualtat de condicions i oportunitats.

Des d’una òptica més notarial resulta ja imprescindible refaccionar la Llei del Notariat. No es tracta de redactar una llei de nova planta, ni únicament de com es trien els nostres representants, per rellevant que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR