97/2012 FORU AGINDUA, maiatzaren 23koa, Sustapen eta Etxebizitzako kontseilariak emana, Larragako Udal Plana 2. poligonoko 707., 708. eta 763. lurzatietan aldatzeko espedientea, Conrado García Napalek eta Miguel Ángel Suescun Lópezek sustatua, behin betiko onesten duena.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

Larragako Udalak idazpuruan azaltzen den espedientea aurkeztu du Sustapen eta Etxebizitza Departamentuan, behin betiko onets dadin.

Ikusirik aurkeztutako agiriak eta Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintza Zerbitzuaren txostena, bidezkoa da behin betiko onestea.

Sustapen eta Etxebizitza Departamentuaren egitura organikoa ezarri zuen abuztuaren 24ko 143/2011 Foru Dekretuaren bidez eskuratu ditudan ahalmenak erabiliz,

AGINDU DUT:

  1. Behin betiko onestea Larragako Udal Plana 2. poligonoko 707., 708. eta 763. lurzatietan aldatzeko espedientea, Conrado García Napalek eta Miguel Ángel Suescun López jaunek sustatua.

  2. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen. Interesdunek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute legezkotasuna kontrolatzea helburu duen egintza honen kontra, Nafarroako Gobernuari zuzendua, foru agindu hau jakinarazi eta biharamunetik edo, hala denean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.

    Halaber, onetsitako hirigintza araudiaren kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, edukia Nafarroako Aldizkari Ofizialean...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR