L'impost sobre les estades en els establiments turístics de Catalunya, l'impost que s'endinsa en el mar

AutorMontserrat Polidura Navío
CargoAdvocada en cap de la Unitat departamental del Gabinet Jurídic al Departament d'Igualitat i Feminismes
Páginas16-29
16
comentaris
E   
L   G  C        
econòmic i financer de força inestabilitat, derivat de la pers istència dels efectes devastadors de
               
immobiliària dels Estats U L      C   
per una important insegureta      E    
prorrogar els seus pressupostos com a conseqüència de les eleccions generals. En aquells
    G        
alhora, impulsar el procés de reactivació econòmica amb la finalitat de recuperar el creixement i
  C15
A            G 
diverses mesures dirigides a incrementar els ingressos públics, entre les quals destaquen les
            
turístics (en endavant, IEET), que amb seva integració a la denominació de la mateixa llei remarca
la seva transcendència política: Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
ààààààààààà. El nou impost
es configura com un tribut propi de la Generalitat, amb un fet imposable co  
de persones físiques de més de 16 anys en els establiments turístics que conformen el seu àmbit
             
      s de turisme amb finalitats de promoció, impuls, preservació,
    16
L        III   L         
es constitueix el Fons per al foment del turisme, com a mecanisme destinat a finançar polítiques
turístiques per millorar la competitivitat de Catalunya com a destinació turística, que culmina la
  IEET            s
  IEET
L       C       
             
15 Preàmbul de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012
16 Preàmbul de la Llei 5/2012, del 20 d            
sobre les estades en els establiments turístics.
L’impost sobre les estades en els establiments turístics
de Catalunya,
l’impost que s’endinsa en el mar

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR