L'impacte de l'aplicació de l'article 155 sobre la confiança en les institucions

AutorNúria Garcia i Garcia
CargoNúria Garcia i Garcia, politòloga llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Tècnica en polítiques i estudis d'opinió al Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya, c. Pau Claris, 138, 4a planta, 08009 Barcelona. ngarcia.ceo@gencat.cat
Páginas45-72
L’IMPACTE DE L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 155 SOBRE LA CONFIANÇA EN LES
INSTITUCIONS
Núria Garcia i Garcia*
Resum
Aquest article ha estat elaborat a partir de diversos estudis publicats pel Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat
de Catalunya i el Baròmetre d’Opinió Política (BOP). L’objectiu de l’article és mesurar quin ha estat l’impacte de




          

THE IMPACT OF IMPLEMENTING ARTICLE 155 ON CONFIDENCE IN INSTITUTIONS
Abstract
This article has been based on a number of studies published by the Government of Catalonia’s Centre d’Estudis
d’Opinió pollsters and the Baròmetre d’Opinió Política (BOP, Political Opinion Barometer) survey. Our purpose is to

      
              
summary of the data and the study’s conclusions.


* 
ngarcia.ceo@gencat.cat.

Citació recomanada
Revista Catalana de Dret Públic.
Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 46
Sumari
Introducció

1.1 

2 Síntesi

Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 47
Introducció




í

  més tenses que mai

en les institucions.

           
       
   
les principals conclusions.
        
    
1


de la teoria del capital social.2
              
            


   

               
             
institucions.
  

1.1 El context

        

correlació en les valoracions i respostes que es donen al llarg del qüestionari.
 i es poden consultar aquí: 


  
d’Opinió: 
Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 48
Comencem per veure quina ha estat l’evolució de la pregunta que mostra la valoració de la situació política

de Catalunya: molt bona, bona, dolenta o molt dolenta?

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CEO.
íodes d’empitjorament
      
      



     
diria que la situació política actual de Catalunya és millor, igual o pitjor que la de fa un any?



Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 49


Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CEO.




       
5

                
  


per primera vegada són majoria els qui consideren que la situació política és pitjor que la de l’any anterior.

      





ha eleccions generals.

Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 50
La cinquena etapa correspon amb un període en el qual es manté majoritàriament la percepció que la situació


P11.


en percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CEO.
  
   
          


la percepció majoritària és que la situació millorarà.
–P12. I referint-nos a la política espanyola,


      
serà positiva.
Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 51

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CEO.
           



 


comparació amb la situació política a Espanya.
     
         

institucions.

genera la política entre la ciutadania.
         
interessa molt, bastant, poc o gens?
Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 52

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CEO.
              


   



         




Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 53

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CEO.

     


P20a. En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de
     


Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CEO.
Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 54
               
  




                

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CEO.


Quin és el punt de partida? Venim d’un període emmarcat dins d’una crisi econòmica i d’una percepció




    
            





Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 55

             


  



que ens poden ajudar a entendre millor les dades.




         



     

     
     

El 12 de setembre la Fiscalia de Catalunya va ordenar requisar les urnes i tot el material destinat a la consulta.
             


la consulta.




        
          
   










Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 56
         





          
 
va convocar eleccions per al 21 de desembre en aplicació de l’article 155.
                 






El 5 de desembre es va iniciar la campanya electoral i el 21 de desembre va ser el dia de les eleccions. La




















         en la qual es demana la

      
.

Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 57
             
     
catalana i hi han tingut un paper destacat.


Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CEO.
 

                  
      
   









       




Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 58

  
Homes Dones Homes Dones Homes Dones
 3,01 3,42 2,59 2,94  
      
Govern espanyol     2,03 1,77
Partits polítics 3,16 2,84    
Congrés dels Diputats      
Govern de la Generalitat    
Parlament de Catalunya      
Ajuntaments      
 2,20 2,51    
 4,94 5,36 4,17 4,83  
Policia Nacional i Guàrdia Civil      
 6,09 6,38 5,97 6,49 5,69 6,03
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CEO.



que es té vers la institució concreta.
              
  
 







Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 59


d’edat.






                













Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 60
                    


       















Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 61
           
















Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 62


                 

els qui han nascut a Catalunya i els qui han nascut a d’altres comunitats autònomes. Els nascuts a d’altres


A l’octubre les valoracions eren les següents:









Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 63

          

         

      

de ser la relació entre Catalunya i Espanya.
         
l’actuació de les institucions. Observem les dades següents:




Es poden observar dues pautes en les valoracions: la primer és que els qui estan més interessats en la política




        

Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 64




   
  








          
institucions.
Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 65





   



   







Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 66



              

 
espanyol i en la monarquia.

              

        
mitjanes.

               

          

Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 67




mitjanes.

               

      
         




mitjanes.

Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 68



continua sent més elevada com més partidaris són de les opcions que Catalunya sigui una regió d’Espanya i


2 Síntesi

                
negativitat. Si bé és cert que la situació política a Espanya és sempre més negativa que la situació política
          
 



En la taula següent es presenta una síntesi dels encreuaments que s’han comentat en l’apartat anterior



Grups 


Sempre A vegades Sempre A vegades
Homes





Parlament (oct.


Dones 

Generalitat



Generalitat

mitjans (juny

 

Generalitat



Generalitat

Parlament (oct.

 

Generalitat



Generalitat

Parlament (oct.







PN i GC (juny

Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 69
 

Generalitat

mitjans (oct.



Generalitat

Parlament (oct.



anys

 

Parlament (oct.


 












Generalitat

Parlament




Generalitat

mitjans (juny





PN i GC
Generalitat



Generalitat

Parlament (oct.





hab.


PN i GC
Ajuntaments








hab.




Ajuntaments



hab.





Catalunya 

Generalitat

Parlament




Generalitat

mitjans (juny

Altres CA 






I en la taula següent es presenta una síntesi dels encreuaments que s’han comentat en l’apartat anterior

Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 70


Grups
 
Sempre A vegades Sempre A vegades



PN i GC



Bastant



PN i GC
Generalitat (juny



Generalitat (oct.






 

Gens




Ajuntaments



 
PPC 

Congrés (abr.







Ajuntaments (abr.

PSC



Ajuntaments




C’s



 







Generalitat (juny


ajuntaments
Generalitat (oct.






PN i GC




Catalunya Sí

Catalunya
en Comú
Podem



GC
 
Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 71

d’Espanya



ajuntaments










Ajuntaments








una Espanya




 


independent


PN i GC




         










               
            

           
           




           
   
   
  

votants del PSC.
            

Núria Garcia i Garcia

Revista Catalana de Dret Públic, núm. especial art. 155 CE, 2019 72

         Annual Review of Political
Science

con la democracia. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (Reis)

Disaffected Democracies: What’s Troubling the Trilateral
Countries?

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR