L'extinció

AutorMaria del Mar Dotú i Guri
Páginas147-149

Page 147

Amén de les causes d’extinció comunes a la d’extinció de la prestació d’aliments entre parents i excloent d’aquestes les devingudes de les causes de desheretament respecte dels fills menors d’edat, i amb les consideracions fetes respecte al minorament de la capacitat econòmica del deutor, l’article. 236 32 del CCCat, en seu a la extinció de la pàtria potestat i en tant que obligació devinguda d’aquesta cal determinar que són causes d’extinció específica d’aquesta prestació la següent:

L’EMANCIPACIÓ O. MAJORIA D’EDAT DELS FILLS Efectivament l’arribada de la majoria d’edat dels fills determina el cessament de la pàtria potestat i devé el llindar biològic objectiu en que la pensió d’aliments hauria de cessar entenent que el fill ha assolit la seva plena capacitat d’obrar el que el fa independent, des d’un punt de vista legal, dels seus progenitors.

Page 148

Des d’un punt de vista pur de dret cal entendre que als 18 anys el fill depenent econòmicament dels seus progenitors no veu prorrogada la pensió d’aliments strictu sensu si no que aquesta devé, de manera automàtica, si és necessari, una nova prestació regulada única i exclusivament pel que la legislació preveu per les prestacions d’aliments entre parents perdent els privilegis que té la pensió d’aliments a favor de fills menors d’edat.

Així doncs tal situació però no comporta de manera automàtica la extinció de la pensió alimenticia si malgrat arribada aquesta, als 18 anys, el fill continua sent depenent del seus progenitors per causa aliena a la seva voluntat, majoritàriament per la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR