XI Jornades de Juntes de Govern dels Col·legis d'Advocats de Catalunya

AutorEsther Sancho i Cepero
CargoDiputada 5a en funcions
Páginas6

Page 6

El passat dia 12 de gener van tenir lloc a Montbrió del Camp (Tarragona) les XI Jornades de Juntes de Govern dels col·legis d'advocats catalans, a la que vam assistir els i les membres de Junta de Govern de Lleida.

Durant tot el matí es va sotmetre a debat la ponència relativa al Codi Deontològic que l'advocacia catalana hem d'aprovar, després que una STSJ anul·lés la vigència de l'anterior Codi de l'Advocacia Catalana en base a la infracció de la reserva de llei que atorgaria l'única competència al Parlament català, i per tant durant el debat de la Jornada era imprescindible salvar els obstacles amb que havia topat l'anterior text.

El Col·legi de Barcelona va ser l'encarregat de defensar la ponència, a la que van presentar comunicacions els collegis de Granollers, Sabadell i Reus. El ple del Congrés va aprovar per consens el text de la ponència, atès que es va dotar de caràcter d'esborrany al que complementar amb les aportacions fetes pels col·legis esmentats de caràcter més aviat tècnic. La ponència presenta un text adaptat a la nova Llei Catalana de Col·legis Professionals que ve a suposar importants modificacions en el règim disciplinari dels advocats, sobretot pel que fa a la graduació de les infraccions i sancions, algunes de les quals vindrien a suavitzar-se mentre que s'actualitzarien els imports per multa. Amb l'esborrany aprovat, ara s'inicia el procés que podríem anomenar legislatiu, durant el qual el Consell de Col·legis haurà d'acabar de debatre el text en tots els seus termes fins a la seva aprovació definitiva.

Per la tarda va ser el torn de la ponència sobre l'Assistència Jurídica Gratuïta, de cabdal importància vista la situació d'incertesa generada per l'anterior Conselleria de Justícia sobre el futur de la gestió del torn d'ofici. Des de Justícia s'havia més que insinuat que el torn podria quedar en mans de l'administració amb el que això podria suposar, en primer lloc, per a la independència en l'exercici de l'advocacia i, en segon lloc però no menys decisiu, per a la bona gestió dels expedients de justícia gratuïta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR