Introducció

AutorJosé Manuel Calavia Molinero
Páginas7

Amb relaciÛ a la part relativa als elements de dret mercantil, en aquest mÚdul s'ha partit de dues premisses b‡siques. En primer lloc, que la disciplina acadËmica anomenada dret mercantil Ès una assignatura troncal en el pla d'estudis de CiËncies Empresarials. I, en segon lloc, que en el primer semestre s'ha de realitzar una primera aproximaciÛ a aquesta disciplina acadËmica en l'assignatura IntroducciÛ al dret. Per aquesta raÛ, s'ha optat pel criteri que la primera aproximaciÛ al dret mercantil es faci amb els elements mÈs caracteritzadors, que sÛn l'empresa, l'empresari...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR