1060/2012 FORU AGINDUA, abenduaren 24koa, Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak emana, Ekonomia eta Ogasun kontseilariaren urtarrilaren 20ko 9/2000 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, finantza-aktiboekin eta bestelako higigarri-baloreeekin egindako eragiketen urteko aitorpena aurkezteko 198 ereduak onetsi ziren, pezetatakoa eta eurotakoa, hala nola diseinu fisiko eta logikoak, eredu horietako barne-orrien ordez ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarriak erabiltzeko.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

Foru agindu honen bidez aldaketak egiten dira, nagusiki teknikoak, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren urtarrilaren 20ko 9/2000 Foru Aginduaren III. eranskinean. Foru agindu horren bidez, finantza-aktiboekin eta bestelako higigarri-baloreeekin egindako eragiketen urteko aitorpena aurkezteko 198 ereduak onetsi ziren, pezetatakoa eta eurotakoa, hala nola diseinu fisiko eta logikoak, eredu horietako barne-orrien ordez ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarriak erabiltzeko.

Aldaketa honen funtsezko helburua da zerga arloko datuen sailkapen eta tratamendu egokia lortzea, eta, hala, eskuratutako informazioa optimizatzea. Horretarako, "J" letraz adierazitako balorearen gakoa sartuko da, honako hauek identifikatzeko: etekin esplizituak dituzten finantza-aktiboak, atxikipenak egiteko betebeharretik salbuetsirik daudenak, lurraldeko entitate publikoek jaulkiak, amortizatzeko gehienez ere bi urteko epea dutenak, non eragiketaren zenbatekoak (amortizazio balioa) balio nominalarekin bat egiten duen.

Horrenbestez,

AGINDU DUT:

Artikulu bakarra.-Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren urtarrilaren 20ko 9/2000 Foru Agindua aldatzea.

Ondoko aldaketa sartzen da Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren urtarrilaren 20ko 9/2000 Foru Aginduan. Foru agindu horren bidez, finantza-aktiboekin eta bestelako higigarri-baloreeekin egindako eragiketen urteko aitorpena aurkezteko 198 ereduak onetsi ziren, pezetatakoa eta eurotakoa, hala nola diseinu fisiko eta logikoak, eredu horietako barne-orrien ordez ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarriak erabiltzeko:

Aipatutako foru aginduaren III. eranskineko diseinu fisiko eta logikoen 2. motako erregistroan (aitortuaren erregistroa) "BALOREAREN GAKOA" eremua nola bete azaltzen duten jarraibideen testua aldatzen da. Hona hemen nola gelditu diren:

IDAZGUNEAK IZAERA EREMUEN AZALPENA
137 Alfabetikoa BALOREAREN GAKOA
Gako hauetakoren bat adieraziko da
GAKOA DESKRIBAPENA
Erantzukizun mugatuko sozietateetako akzioak eta parte-hartzeak
B Etekin esplizituak dituzten finantza-aktiboak, atxikipenak egiteko betebeharretik salbuetsiak, salbu J
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR