ORDRE ECO/305/2012, de 3 d'octubre, per la qual es crea l'Institut Universitari de Recerca en Dinàmica Fluvial i en Enginyeria Hidrològica (FLUMEN), com a institut universitari de recerca de titularitat mixta, entre el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i la Universitat Politècnica de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rango de LeyOrdre

La Universitat Politècnica de Catalunya ha sol·licitat al Departament d’Economia i Coneixement la creació de l’Institut Universitari de Recerca en Dinàmica Fluvial i en Enginyeria Hidrològica (FLUMEN), com a institut universitari de recerca de titularitat mixta entre el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i la Universitat Politècnica de Catalunya, per desenvolupar activitats relacionades amb la recerca, l’assessorament, la formació i la transferència de tecnologia.

El CIMNE fou creat mitjançant el Decret 150/1987, de 13 de març, de constitució del Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria, com a consorci entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, i té personalitat jurídica pública.

En aquest marc, la Universitat Politècnica de Catalunya i el CIMNE van signar un conveni específic de col·laboració, en data 1 de setembre de 2010, per a la creació de l’Institut Universitari de Recerca en Dinàmica Fluvial i en Enginyeria Hidrològica (FLUMEN), com a resultat de la fusió entre el Grup de Recerca Flumen de la Universitat Politècnica de Catalunya i els recursos aportats pel CIMNE.

De conformitat amb la sol·licitud esmentada, d’acord amb el que estableixen la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, a proposta del Consell de Govern, amb l’informe favorable del Consell Social d’aquesta Universitat, i proposta del director general d’Universitats,

Ordeno:

Article 1

Es crea l’Institut Universitari de Recerca en Dinàmica Fluvial i en Enginyeria Hidrològica (FLUMEN), com a institut universitari de recerca de titularitat mixta, entre el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb seu a l’edifici D1 del Campus Nord, Jordi Girona, 1-3, de Barcelona.

Article 2

L’Institut Universitari de Recerca en Dinàmica Fluvial i en Enginyeria Hidrològica...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR