Seria compatible gaudir a la vegada de les nacionalitats espanyola, catalana I mantenir la ciutadania europea, en un futur estat d’Europa?

AutorEduard Sagarra Trias
CargoAdvocat, Professor de Dret Internacional, de dret de la nacionalitat, estrangeria i ciutadania Europea d’ ESADE

El President Mariano Rajoy el dia 21 a les Corts espanyoles, en el debat de l’estat de la nació, responent al diputat Duran Lleida va dir “No es bo negar als catalans el dret a ser espanyols i europeus”

Cal interrogar- se clarament si es realment possible que això passi. ¿Què succeiria amb la nacionalitat de les persones que viuen a Catalunya, quan els seus ciutadans, en un futur, exercint legítimament el seu dret col·lectiu( en un plebiscit , referèndum o consulta) aconseguissin un estat Europeu propi?.

Discrepo del Sr Rajoy, i em fonamento amb la legislació espanyola actual ( Constitució Espanyola 1978,Codi civil vigent, i Tractats de las Unió i de Funcionament de la Unió Europea de 2009). La meva discrepància amb el President del govern no és, en aquest cas, política, sinó estrictament jurídica i, com a tal, la sotmeto gustosament a qualsevol altre opinió millor fonamentada en dret.

Els catalans, visquin on visquin, són avui espanyols i, si ho són, des de que van néixer, tenen un “status jurídic privilegiat “com es ser “espanyols d’origen”(art 11 .2 de la CE). No es el mateix esser espanyol d’origen que “espanyol originari”, però això seria entrar en tecnicismes complicats que no venen al cas. El que podem afirmar es que tots els espanyols i catalans originaris son avui d’origen. No són però els únics.

La constitució espanyola prohibeix expressament (art 11.2) que es pugui perdre la nacionalitat espanyola d’origen com a sanció. Per tant seria inconstitucional i il·legal castigar als catalans d’origen -- per causa que tinguin la nacionalitat catalana sobrevinguda - amb la pèrdua de la nacionalitat espanyola.

A la vegada, tots els espanyols i els catalans, siguin d’origen o no, son “ciutadans de la Unió” que els hi atorga uns drets individuals garantits pel Tractat de la Unió Europea. Aquets drets són, entre d’altres, poder moure`s lliurement per tots els estats de la Unió, inclòs, per tant i evidentment, Espanya, ja que es evident que es, avui, un estat membre de la Unió.

No esta previst en els Tractats de la Unió la pèrdua de la ciutadania europea si les persones segueixen tenint la nacionalitat d’un estat membre. Encara que en tinguin un altre. La única via seria que perdessin la nacionalitat d’un dels 27 estats membres.

Que succeiria si Catalunya esdevingués un estat europeu, encara que no fos membre inicialment de la Unió? La resposta es que els actuals...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR