ORDRE TIC/132/2003, de 21 de març, per la qual es garanteix el servei essencial de recollida d'escombraries i de la neteja viària que l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, presta al municipi de Rubí.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyOrdre

ORDRE TIC/132/2003, de 21 de març, per la qual es garanteix el servei essencial de recollida d'escombraries i de la neteja viària que l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, presta al municipi de Rubí.

Vist la convocatòria de vaga del sindicat CCOO des de les 7 h fins al final de la jornada els dies 26, 27 i 28 de març de 2003; 10, 11, 12, 24, 25 i 26 d'abril de 2003 i a partir del dia 15 de maig de 2003 amb caràcter indefinit i que afecta la totalitat dels treballadors de l'empresa del centre de treball de Rubí.

El servei que efectua l'empresa de recollida d'escombraries i neteja viària cal considerar-lo un servei essencial per a la comunitat ja que la seva interrupció afectaria béns i drets constitucionalment protegits, com és el dret a la salut i al medi ambient que assenyalen els articles 43 i 45 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978.

Cal compatibilitzar el legítim dret de vaga amb el manteniment dels serveis essencials per tal de garantir els drets constitucionals tal com disposa l'article 28.2 de la Constitució espanyola.

Atès que és necessari ponderar el dret de vaga i, per part de l'autoritat governativa, s'han de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser adequada i proporcional amb l'exercici legítim de dret de vaga;

Atès que l'empresa realitza els serveis esmentats a través de la recollida de sòlids de rebuig, recollida de la fracció orgànica segregada, recollida selectiva, recollida de "punts negres", recollida de mobles i de la neteja viària;

Atès que, si no s'efectués el servei públic de recollida d'escombraries i neteja viària, quedaria greument afectat un dels drets fonamentals que la Constitució espanyola recull, concretament el dret a la salut i al medi ambient, ja que una acumulació de residus a les vies públiques, especialment en les àrees de sanitat, mercats i ensenyament, vista la població afectada, pot convertir-se en matèria putrescible i perillosa que, a part de les males olors que produeix, és el suport per a multiplicacions microbianes que atrauen rosegadors i insectes, i d'aquesta manera es multiplica el risc per a la salut dels ciutadans;

Atès que, a més, cal tenir en compte la necessitat d'asèpsia màxima als centres sanitaris i al seu entorn i la màxima netedat de l'entorn dels centres d'ensenyament i zones de mercat, per tal que es puguin donar les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR