Els advocats que formen part de mutualitats alternatives a la Seguretat Social queden inclosos dins del Sistema Públic de Salut

Páginas44-44

Page 44

Madrid, 10 de setembre de 2012.- El 3 d’agost passat el Govern va aprovar el Reial Decret 1192/2012, que regula la condició d’assegurat i beneficiari de l’assistència sanitària a l’Estat espanyol amb càrrec a fons públics.

Amb aquesta disposició, han quedat inclosos dins del sistema públic de salut tots els advocats que s’havien acollit a la Mutualidad de la Abogacía, com a alternativa a la Seguretat Social, tot i que n’han quedat exclosos els que tenen uns ingressos superiors als 100.000 €. Aquest Reial Decret compleix una de les llargues reivindicacions que aquests professionals i també, entre altres, els arquitectes, havien formulat durant els darrers anys, ja que entenien que amb els seus impostos també contribuïen a mantenir el sistema públic de salut.

La sanitat pública no es finança amb les cotitzacions a la Seguretat Social i, per tant, els que no hi estiguessin afiliats no n’havien de quedar exclosos, tal com passa amb els professionals que estan adscrits a mutualitats professionals alternatives al règim d’autònoms.

La notícia és molt positiva per als advo-cats nous, perquè a partir d’ara es podran beneficiar d’una llibertat que fins ara no tenien quan havien de triar entre la Seguretat Social o la Mutualidad de la Abogacía, com a conseqüència de la resolució positiva del dret a l’assistència sanitària del qual estaven exclosos si es decidien per la Mutualidad...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR