Exercicis d'autoavaluació

AutorJosé Manuel Calavia Molinero
Páginas89
 1. Concepte i fonts del dret mercantil

 2. Quines sÛn les notes distintives mÈs destacades del dret mercantil en la primera etapa de la seva formaciÛ histÚrica?

 3. Quin Ès el criteri d'ordenaciÛ de la matËria mercantil adoptat pel nostre Codi de comerÁ?

 4. Quina funciÛ despleguen els usos de comerÁ en el sistema de fonts del dret mercantil?

 5. Quins sÛn els factors que mÈs han incidit en la renovaciÛ de les fonts tradicionals del nostre dret mercantil?

 6. L'empresa i l'empresari

 7. Quines sÛn les obligacions fonamentals del venedor en el contracte de compra-venda d'establiment mercantil?

 8. Quins sÛn els requisits legals que cal satisfer per tal d'obtenir la condiciÛ jurÌdica de comerciant o empresari?

 9. Quina Ès la nota distintiva que permet agrupar en dues classes els anomenats auxiliars de l'empresari!

 10. Quines sÛn les tËcniques jurÌdiques per mitj‡ de les quals es limita la responsabilitat de l'empresari individual?

 11. L'Estatut de l'empresari

 12. Quines sÛn les funcions principals del registre mercantil?

 13. Quina Ès la virtualitat del principi registral d'oposabilitat?

 14. Quins sÛn els documents integrants dels comptes anuals de l'empresa?

 15. En quË consisteix l'auditoria de comptes?

 16. L'activitat empresarial i els consumidors

 17. Quins sÛn els objectius b‡sics de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris?

 18. Quins sÛn els drets fonamentals dels consumidors d'acord amb aquesta Llei?

 19. Quins sÛn els perills inherents a les condicions generals dels contractes? I els avantatges?

 20. Quin Ès l'aspecte mÈs sobresortint de la regulaciÛ establerta per la Llei 22/1994, de 6 de juliol, de responsabilitat civil pels danys causats per productes defectuosos?

 21. La protecciÛ de l'activitat i de l'organitzaciÛ empresarial

 22. Quins sÛn els requisits de patentabilitat?

 23. Quin Ès el contingut b‡sic del dret de marca?

 24. Quins tipus de normes preveu la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR