Nova etapa i noves prioritats. Mirant endavant.

AutorJoan Carles Ollé i Favaró
CargoNotari de Barcelona i Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya
Páginas15-17

Page 15

El Ple del Consell General del Notariat del passat 8 d'agost va deixar enrere, esperem que definitivament, una etapa de forta inestabilitat institucional al notariat que estava perjudi- cant greument la corporació. No és ara el moment d'analitzar les causes que van conduir a aquesta situació, força conegudes d'altra banda, però en tot cas sí que es pot constatar que el fet d'haver estat rellevats tres Presidents en els darrers tres anys evidencia la necessitat de superar o millorar determinats aspectes de la política corporativa que van acabar per conduir als notaris a una greu crisi interna. Calia un cop de timó que facilités un canvi de rumb i això és el que s'ha fet.

Sempre he defensat que no es tractava de canviar les persones i prou, això no ens portaria enlloc, sinó més aviat reno- var equips per introduir canvis en aquells aspectes de la política notarial que havien esdevingut inadequats o ineficaços. La nova direcció va ser escollida amb un programa (que en el seu moment es va remetre a tots els notaris) que és un punt de trobada, d'equilibri entre sensibilitats diferents i entre Degans que en el passat havíem tingut discrepàncies i punts de vista diferents al voltant de temes importants de la nostra professió. Crec sincerament que si Degans que venim de punts de partida diferents hem estat capaços de consensuar aquest programa, de trobar aquest mínim comú denominador, potser fent un petit esforç entre tots podrem aconseguir que es converteixi en un projecte comú per a tothom o, si més no, de la gran majoria de Col·legis i notaris espanyols.

El resultat de la recent elecció és ben esperançador: la nova direcció no va obtenir cap vot en contra, fet que suposa un gest de confiança molt positiu i un avanç important en el procés de recuperació de la unitat interna. Entre tots, sen- se mirar enrere ni buscar culpables, estic convençut que serem capaços de superar la greu divisió que ha patit el notariat en els darrers temps. Ara s'obre una nova etapa, en què precisament el que es proposa és mirar endavant i concentrarnos en el futur i en la difícil situació en què es troba la nostra corporació, situació que haurem d'encarar i resoldre. Per descomptat, no hi ha cap voluntat de revenja ni d'exclusió. Hi ha plena voluntat de comptar amb tots aquells qui vulguin col·laborar i participar en la gestió de la institució.

El canvi serà fonamentalment d'estil i de prioritats. D'estil, perquè tenim la ferma voluntat d'introduir la màxima...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR