Entrevista: Sr. Josep Pol Bellart

Va néixer a Lleida. Estudià dret a la Universitat de Barcelona on es llicencià l’any 1974. L’any 1975 es donà d’alta al Col·legi d’Advocats de Lleida, on l’any 1987 va ser membre de la Junta del Col·legi com a Diputat segon essent Degà Josep M. Minguella; posteriorment l’any 1997 forma novament part de la Junta del Col·legi com a Vicedegà o Diputat primer, essent Degà Joan Betriu i, posteriorment, en Ricard Borràs. Essent tanmateix coordinador de l’Escola de Pràctica Jurídica en els seus inicis. Des d’un inici va formar part com a vocal del Tribunal Arbitral i, des del 4 de juliol de 2000 és el President del Tribunal Arbitral de Lleida.

1.- Com va sorgir la idea de fundar aquest Tribunal?

A l’any 1989 es varen iniciar les primeres reunions per formalitzar la Constitució del Tribunal Arbitral de Lleida. Aquestes primeres converses les varen dur a terme el Degà, Josep M. Minguella, el Diputat Miquel Angel Alonso, amb el que llavors era el President del Cercle de Economia, Jordi Capdevila. En el document previ a la constitució del Tribunal ja es fa menció de què els respectius col·lectius tenen necessitat de dotar als col·legiats, comerciants, industrial... d’instruments idonis legals per a què puguin solucionar els seus problemes i diferències sense acudir als tribunals ordinaris. En l’any 1988 se havia dictat la llei d’arbitratge i amb aquesta cobertura legal es va constituir el Tribunal Arbitral.

En definitiva, el 4 de juliol de l’any 2000 es va constituir el Tribunal Arbitral de Lleida, essent els Patrons el Col·legi d’Advocats i el Cercle d’Economia.

2.- Quan es va constituir el Tribunal Arbitral eren copatrons el Col·legi d’Advocats i el Cercle d’Economia . Actualment quins copatrons formen part del Tribunal Arbitral?

Posteriorment amb la idea de donar més projecció al Tribunal Arbitral i, concretament l’any 2003 es va incorporar com a copatró la Cambra de Comerç. Fins aquests moments el Tribunal Arbitral estava constituït per sis membres tres dels quals eren advocats amb exercici del Col·legi de Lleida i tres eren nomenats per el Cercle de Economia. Quan s’hi va incorporar la Cambra de Comerç es va ampliar el número de vocals a set, i aquest organisme en té un sol representant.

3.- Quines condicions ha de tenir un copatró per formar part com a tal del Tribunal Arbitral?

Per ser copatró és necessari que els copatrons actuals acordin que algun altre col·lectiu pugui formar part o incorporar-se al Tribunal Arbitral, però això ha de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR