Editorial

Páginas1-8
REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. V Núm. 2 (2014): 1 – 8
- Editorial -
EDITORIAL
Deu números
El juny de 2010 va sortir el primer número de la Revista Catalana de Dret Ambiental,
un projecte conjunt del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT),
vinculat a la Universitat Rovira i Virgili, i l’aleshores Departament de Medi Ambient i
Habitatge —actual Departament de Territori i Sostenibilitat— de la Generalitat de
Catalunya, amb l’objectiu de “proporcionar un espai de contacte i intercanvi d’idees per
els especialistes i els interessats en aquest sector del dret —i de l’acció pública en
general—, així com un instrument de consulta que [permetés] tenir informació
actualitzada del que succeeix en matèria de dret ambiental a Catalunya, al conjunt
d’Espanya, i a la resta Europa i del món”, d’acord amb el que dèiem en l’editorial
inaugural. Amb aquest editorial presentem el número que tanca cinc anys de feina, un
període que han permès avançar i consolidar aquell projecte.
El número que el lector pot consultar ara suposa, en certa manera, la culminació d’una
etapa per a la Revista i el seu equip, en el marc d’un context més general, com és el cas
del CEDAT, el centre de recerca que ha estat l’ànima i l’impulsor de la Revista, amb el
suport de la Generalitat de Catalunya, i que també el 2014 ha tancat un cicle
determinant en la seva trajectòria, tot simbolitzat per l’èxit del Congrés de l’Acadèmia
de Dret Ambiental de la IUCN, del qual ens fèiem ressò en l’editorial del número
anterior. Aquests cinc anys, que van des del final del 2009 al final del 2014 han suposat
per al CEDAT l’assoliment d’un salt qualitatiu en les seves activitats i una millora
extraordinàriament significativa en la seva productivitat i la seva visibilitat. La Revista
ha estat un element important en aquest procés, tot servint com a nexe d’unió entre el
centre i el món acadèmic i professional que li és propi.
Des del punt de vista científic, el balanç és satisfactori. Durant aquest període, entre
estudis i notes, la Revista ha rebut gairebé cent originals, la qual cosa representa prop de
la vintena per anualitat. Finalment, 64 d’aquestes recepcions han vist la llum en
aquestes pàgines, després que el procés d’avaluació comportés, d’acord amb els criteris
de qualitat amb els que la Revista s’ha compromès des del primer moment, el rebuig de
la resta. Hi ha hagut aportacions de característiques molt diverses i en llengües molt
diverses —en català, en castellà, en portuguès, en francès, en anglès—, fent efectiva

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR