Editorial

AutorRicard Borràs Iglesias, degà

Reflexions sobre l'Assemblea General Extraordinària del 7 de juliol de 2004

La massiva assistència de companys a l'esmentada Assemblea i la unanimitat total i absoluta dels acords presos posa, clarament, de manifest la preocupació de l'advocacia lleidatana davant de com s'està aplicant la llei que regula els Judicis Ràpids amb les seves modificacions.

És la nostra obligació com a Col·legi professional fer arribar a totes les instàncies judicials, Fiscalia, Departament de Justícia de la Generalitat, el Consejo General del Poder Judicial i a la resta de Col·legis d'Advocats el contingut dels temes debatuts perquè serveixin, d'alguna manera, per a millorar l'actual situació que, no en tenim dubte, afecta, moltes vegades, el dret de defensa.

De cap manera podem entendre la postura de l'Advocacia com a corporativa sinó que, en aquest cas, posa de manifest, com moltes altres vegades, la seva preocupació social en allò que afecta als drets dels...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR