Dret i polítiques ambientals al País Basc

AutorÍñigo Lazcano Brotóns
CargoProfessor col·laborador. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea
Páginas9-15

Page 9

1. L’estratègia Ecoeuskadi 2020

En el marc previst en el calendari d’actuacions que ha d’emprendre l’actual Govern basc durant la IX legislatura (2009-2013), aquest òrgan ha aprovat, el 5 de juliol de 2011, l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible del País Basc 2020 (anomenada també Ecoeuskadi 2020). Es tracta d’un document extens, molt generalista i heterogeni pel que fa al contingut, en el qual s’estableixen, entre altres aspectes i en un concepte amplíssim del que podem entendre com a desenvolupament sostenible, un conjunt de principis guia, d’objectius estratègics i de línies d’actuació de la matèria. El document també pretén plasmar un model nou de gestió i les directrius per incorporar criteris de sostenibilitat en les polítiques sectorials.

Partint d’una discutible visió de país articulat com Euskal Metrópoli ("un país on el temps i la distància que hi ha entre cada part són tan reduïts que concep i dissenya els equipaments com els d’una gran ciutat"), s’estableixen quatre principis guia, summament genèrics: 1) responsabilitat intergeneracional (que les generacions futures assumeixin responsabilitat abans d’hora); 2) incorporar la perspectiva del desenvolupament sostenible en el cor de totes les polítiques i millorar la coherència i la coordinació entre els departaments i àmbits de polítiques sectorials; 3) considerar de manera equilibrada les repercussions de cada política en la triple dimensió econòmica, social i ambiental, i assegurar un avançament equilibrat en els tres eixos; 4) corresponsabilitat.

Quant als objectius estratègics, el document afirma que es tracta d’assolir no un mer desenvolupament sostenible sinó el reconeixement d’excel·lència en el desenvolupament equilibrat de les nostres condicions de vida, econòmiques, socials i ambientals. Per aconseguir-lo, es plasmen nou objectius: 1) situar el País Basc com una economia innovadora, competitiva, ecoeficient i oberta; 2) consolidar un País Basc plenament integrador basant-se en l’ocupació, l’educació, la prevenció i la solidaritat; 3) enfortir els sistemes de protecció social perquè continuïn garantint un desenvolupament harmònic, saludable i equitatiu; 4) preservar els nostres recursos naturals i la biodiversitat amb una ordenació respectuosa i equilibrada del territori, de les

Page 10

infraestructures, equipaments i habitatges; 5) minimitzar la dependència energètica enfront de les energies d’origen fòssil i mitigar les emissions de gasos d’efectes hivernacle i els efectes del canvi climàtic; 6) desplegar un model de mobilitat integrada més sostenible que faciliti la vertebració del territori a l’interior i la connexió amb l’exterior en millors condicions de competitivitat; 7) forjar un sistema educatiu i de valors de qualitat, orientat a assolir l’èxit escolar, flexible i adaptat pel que fa a continguts educatius i formatius a les qualificacions que requereixen el mercat de treball i la societat al llarg de tota la vida, incloent-hi la sostenibilitat en totes les seves dimensions; 8) desplegar una Administració pública innovadora, eficient, accessible i transparent a la ciutadania; 9) contribuir, des del País Basc, al compliment dels Objectius del Mil·lenni i, en general, al desenvolupament sostenible dels països més desfavorits.

Com podem entendre fàcilment, en les cinquanta-sis línies d’actuació que es proposen...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR