DECRETO LEY 20/2021, de 14 de septiembre, de modificación del Decreto ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.

EmisorDepartament de la Presidència
Fecha de disposición14 Septiembre 2021
Fecha de publicación15 Septiembre 2021
ELIeli/es-ct/dl/2021/09/14/20/dof

El president de la Generalitat de Catalunya.

L'article 67.6 a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o la presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

Mitjançant el Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, es va establir la comunicació de dades del Departament de Salut a les direccions dels centres educatius com a mesura del tot necessària per fer la gestió de la pandèmia més àgil i diligent. No obstant, en el moment d'establir aquesta comunicació de dades, es va referir únicament al resultat de proves diagnòstiques, en tant que la vacunació encara no estava implementada.

En el moment actual, podem afirmar que la comunicació de dades establerta al Decret llei 41/2020, de 10 de novembre ha esdevingut una mesura cabdal per donar seguretat a tota la comunitat educativa i, indubtablement, ha fet possible mantenir les escoles obertes i segures durant el curs escolar 2020-2021 i, per tant, ha de continuar per al proper curs.

Ara bé, el “Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19,” es fa ressò, també, que la campanya de vacunació i l'evolució de les dades epidemiològiques obren un escenari diferent per al curs 2021-2022, si bé, mentre no s'obtingui la immunitat de grup, cal mantenir mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades, essent essencials, a aquest efecte, les dades de vacunació que, actualment, encara no estan incloses en l'àmbit de col·laboració entre el Departament de Salut i els centres educatius a què va donar lloc el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, esmentat.

La necessitat i urgència per tal d'incorporar les dades de vacunació en el règim de col·laboració entre el Departament de Salut i els centres educatius es posa de manifest en el fet que el protocol de gestió de casos covid-19 als centres educatius pel curs 2021-2022 (actualitzat a 3 de setembre de 2021) determina la realització de quarantenes preventives als convivents en edat escolar que pertanyin a un grup de convivència estable d'un centre educatiu o de professionals de l'educació, sempre que hagin passat la covid-19 en les darrers 180 dies, o bé, no estiguin...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR