DECRET 141/1988, de 4 de juliol, de creació del Departament de Benestar Social.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

Vista l'aprovació pel Parlament de Catalunya, en la seva sessió de 22 de juny de 1988, del programa de govern en què es preveu la creació del Departament de Benestar Social, i en execució del que s'hi disposa;

De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat,

Decreto:

Article únic

Es crea el Departament de Benestar Social.

Barcelona, 4 de juliol de 1988

Jordi...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR