Comissió de Formació Continuada i Escola de Pràctica Jurídica

Páginas14-17

Page 14

COMISSIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA

Durant el quart trimestre de l’any la Comissió de Formació Continuada del nostre Col·legi ha organitzat aquests actes:

CONFERÈNCIA LA CRISI IMMOBILIÀRIA: ELS PROCESSOS MÉS FREQÜENTS I L’EMBARGAMENT EXECUTIU

La conferència va tenir lloc el 20 d’octubre a càrrec de l’Il·lm. Sr. Diego Gutiérrez Alonso, magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Lleida i del Sr. Alberto Obón Díaz, secretari judicial del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Lleida.

JORNADES SOBRE LES MODIFICACIONS DE LA LLEI 37/2011, DE MESURES D’AGILITZACIó PROCESSAL

Davant les modificacions en el procediment penal (tractament processal de les persones jurídiques), en el procediment civil (canvis en els desnonaments i en el sistema de recursos) i en el procediment contenciós-administratiu (en matèria de costes, procediment abreujat i recursos) aprovades per la Llei 37/2011 de Mesures d’Agilització Processal es van organitzar aquestes Jornades per tal d’analitzar les modificacions aprovades. Les sessions van tenir lloc els dies 22, 23 i 24 de novembre a càrrec del Sr. Luis Enrique Vacas Chalfoun, advocat de l’Estat en cap de Lleida; Il·lm. Sr. Víctor Manuel García Navascues, magistrat del Jutjat Penal núm. 1 de Lleida i l’Il·lm. Sr. Albert Guilanya Foix, president de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Lleida.

SEMINARI TRÀFIC DE DROGUES: CRISI DE L’ACTUAL MODEL REPRESSOR (POLÍTICA CRIMINAL, DOGMÀTICA I PROCÈS PENAL A DEBAT)

Seminari organitzat per l’Àrea de Dret Penal de la Universitat de Lleida que es va impartir al nostre Col·legi el 28 de novembre, amb la intervenció de la Dra. Araceli Manjón Cabeza-Olmedo, professora titular de Dret Penal de la Universidad Complutense de Madrid, exdirectora general del Pla Nacional sobre drogues; Dra. Raquel Castillejo Manzanares i Dr. Gonzalo Quintero Olivares, catedràtics de Dret Penal de la Universitat Rovira Virgili.

JORNADES LA NOVA LLEI DE LA JURISDICCIó SOCIAL

Davant l’entrada en vigor de la Llei 36/2011, reguladora de la jurisdicció social es van organitzar aquestes Jornades que es van celebrar el 20 i 21 de desembre a càrrec del Sr. Manuel Luque Parra, catedràtic de dret del treball i seguretat social; Sr. Jaume Travé Talàs, soci de l’Àrea Laboral de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira i Sr. Rubén Doctor Sánchez-Migallón, advocat de l’Àrea Laboral de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Page 15

També des de la Comissió de Formació i en collaboració amb Iurisline, Línia de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR