Cap a una nova política notarial

AutorJoan Carles Ollé i Favaró
CargoNotari de Barcelona i Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya.
Páginas21-22

Page 21

El notariat viu una llarga etapa de govern corporatiu, que ja dura més de sis anys, sens dubte un període de temps més que suficient per poder fer una valoració de conjunt dels elements més destacats d’una gestió. És una obvietat que l’actual equip directiu és una continuació del que a la darreria del 2004 va accedir al poder notarial. Antonio Ojeda n’era el vicepresi-dent en el mandat de José Marqueño i, a la vegada, el nou President, Javier Guerrero, ho ha estat en la recent i breu Presidència Ojeda. Però més enllà de la continuïtat de les persones, i de les diferents conjuntures, ningú pot posar en dubte que en les línies fonamentals es tracta d’una mateixa política corporativa. De moment, el Degà de Canàries no ha anunciat cap canvi subs-tancial, la qual cosa fa presagiar un estricte continuisme.

En l’àmbit intern, el període analitzat està marcat per una forta i greu divisió interna, probablement de les més grans que hagi patit el notariat en els cent cin-quanta anys de la seva història moderna. No conec en profunditat el que va esdevenir en el si del Consell anterior, encara que per les informacions de què disposo, les coses no difereixen massa de com van ara. La veritat ens farà lliures, per dir-ho en termes bíblics: en els dos anys de la presidència d’Antonio Ojeda, els cinc Col·legis que van votar la candidatura alternativa (que va presentar un servidor) i, que representen pràcticament la meitat dels notaris espanyols, han estat sistemàticament exclosos de la presa de decisions i de tota participació en els òrgans de decisió. Aquesta opció, segons el meu parer, cal atribuir-la principalment al president i vicepresident, que són qui, en definitiva, tenen la responsabilitat de presentar les propostes i forjar les majories en l’adopció dels acords.

Al meu entendre, instal·lar-se en l’escenari descrit suposa una decisió legítima però profundament errònia, que està en la base de tots els mals que afligeixen avui el notariat. L’unilateralisme amb el qual s’ha governat la corporació durant tots aquests anys ha aixecat un mur divisori cada vegada més alt entre dues visions de la professió, cada vegada més allunyades en capítols corporatius essencials i prioritaris. Fins que el notariat no recuperi la unitat perduda està condemnat a una debilitat permanent. És essencial, per superar la penosa situació actual, que entre tots siguem capaços d’arribar a una Comissió Permanent de consens, amb integració de programes i sensibilitats...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR