EDICTO del Ayuntamiento de Caldes de Malavella, sobre contratación de personal.

SecciónAdministración Local
Rango de LeyEdicto

del Ayuntamiento de Caldes de Malavella, sobre contratación de personal.

L’Alcalde- President en data d’avui ha dictat el següent Decret:

"Vist que ha acabat el termini de presentació d’instàncies per a participar en el concurs- oposició per a la contractació de personal per a l’escola bressol municipal, corresponents a una plaça de directora i a tres educadors, i d’acord amb les bases que regeixen l’esmentat concurs- oposició aprovades per la Comissió de Govern de 14 de maig de 2001

HE RESOLT:

 1. - Declarar l’aprovació de la llista següent:

  A) Aspirants admeses:

  EDUCADORES:

  - EVA ALBERTI MORELL

  - ROSER BARNES TURON

  - EVA BITLLOCH AURICH

  - ESTER CASTILLO VILAR

  - ASUNCION CORONA SERRANO

  - ROCIO ESPEJO RAMIREZ

  - GEMMA FERRER TORROELLA

  - MIRIAM GENE BARNES

  - NURIA HUIX QUINTANA

  - MONTSERRAT JORDA CAMPENY

  - ANNA JURADO BAIG

  - EVA LOPEZ MARTIN

  - EVA MASMIQUEL BAEZ

  - MA. DOLORS MAYORAL CERVERA

  - DOLORS MORENO REINA

  - MERCÈ NADAL FAGES

  - ANNA PARES RIGAU

  - MONTSERRAT PAYTUVI VENTURA

  - ANNA PIDEMONT FORNELLS

  - SUSANNA QUINTANA PRATSEVALL

  - MA. DOLORS ROGÉ VALLMAJOR

  - MONICA SERRANO CARRILLO

  - NURIA SIDERA COMAS

  - MIREIA SOLÉ SOLER

  - SUSANA SUREDA GUBAU

  - RAFAELA TARTAJO CATALAN

  DIRECTORES:

  - ROSA ADROGUER LLADÓ

  - NURIA HUIX QUINTANA

  - MA. DOLORS ROGE VALLMAJOR

  B) Aspirants excloses:

  - MARTA RIBAS CORBERA, en tant que la sol·licitud va estar presentada fora de termini.

 2. - Les proves del psicotècnic es realitzaran el dia 6 d’octubre de 2001 a partir de les 9 hores del matí, a la Biblioteca Municipal.

  Pels aspirants que superin el psicotècnic, els exercicis escrits en relació amb el temari establert s’iniciaran el dia 20 d’octubre de 2001 a les 9 hores del matí al local del Casino, C/ Mossèn Cinto Verdaguer núm. 19.

 3. - Designar el Tribunal Qualificador dels exercicis, el qual estarà compost per les persones següents:

  President: Titular: Vicenç Gimeno i Prats

  Suplent: Miquel Casas i Seriñà

  Vocals membres de la Corporació

  Titular: Marcel Vila i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR