Autors

Páginas192-194
Quim Brugué: llicenciat en Ciències Econòmiques (UAB) i doctor en ciència política i de l’Administració
(UAB). Fa recerca en els àmbits de la innovació democràtica i la modernització de les polítiques públiques.
Visiting fellowship a les Universitats de Cambridge (1992) i Oxford (2001). Director general de Participació
Ciutadana al Govern de la Generalitat de Catalunya entre el 2004 i el 2008, i director de l’Institut de Govern i
Polítiques Públiques (IGOP) entre el 2009 i el 2014. President de l’Associació Espanyola de Ciència Política
entre el 2015 i el 2017. Actualment, catedràtic de ciència política a la Universitat de Girona (UdG).
Xavier Casademont: llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració a la Universitat Autònoma de
Barcelona i diplomat en Gestió i Administració pública a la Universitat Pompeu Fabra. Doctor i professor
de la Universitat de Girona des de 2011. Les seves principals línies de recerca són immigració, ciutadania
i diversitat; polítiques socials i estat del benestar; serveis socials; democràcia i participació. Entre els anys
2003 i 2017 va treballar al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa com a responsable de l’Àrea de Ciutadania
i Immigració, 
Judith Gifreu: doctora en dret i professora titular de dret administratiu a la Universitat Autònoma de
Barcelona, directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals (2009-2018) i presidenta
de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries (2016-2018). Actualment, directora
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Òscar Prieto-Flores: professor agregat del Departament de Pedagogia a la Universitat de Girona i doctor
en sociologia per la Universitat de Barcelona. Les seves recerques s’han centrat en els processos d’inclusió
de les minories ètniques i de la immigració. Actualment, investigador principal del projecte RecerCaixa
APPlying Mentoring: Innovacions socials i tecnològiques per a la inclusió social de les persones immigrades
i refugiades.
Mercè Corretja Torrens: directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya des
del febrer de 2016. És doctora en dret i mestratge en dret de Catalunya. Ha desenvolupat la seva trajectòria
professional a la Generalitat de Catalunya, com a membre del Cos d’Advocacia i ocupant diversos llocs
com la Sub-direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica, l’Àrea de Desenvolupament
Autonòmic o l’Àrea de Recerca de l’Institut d’Estudis Autonòmics. Ha estat professora associada de dret
administratiu a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat de Barcelona. La seva activitat de recerca i
les seves publicacions se centren de forma especial en l’autogovern de Catalunya, els drets lingüístics i,
més recentment, en la contractació pública i el procediment administratiu. Col·labora a l’Observatori de
Contractació Pública.
Tomàs Font i Llovet: és doctor en dret per la Universitat de Bolonya i és catedràtic de dret administratiu
a la Universitat de Barcelona. Ha estat president de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya entre els anys 2005 i 2014. Ha estat membre de la Comissió d’Experts per a la Reforma del
Model d’Organització Territorial de Catalunya (2000) i de la Comissió d’Experts Independents del Consell

activitat investigadora i les seves publicacions en els camps del dret local, dret autonòmic i organització
territorial. És director de l’Anuari del Govern Local des de la seva fundació el 1995. En l’actualitat és
director del Departament de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i del Grup de Recerca en
Govern i Administració Local (GREGAL).

Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 193
Jaume Magre: professor titular d’universitat de ciència política i de l’Administració a la Universitat de
Barcelona. Director de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals. Membre de la comissió
d’experts creada pel Govern de la Generalitat que va elaborar els treballs previs a la redacció de la llei
electoral de Catalunya. Director del màster 
Pública avançada (2013-2016). Investigador principal del Grup de Recerca d’Estudis Locals (GREL),
consolidat per la Generalitat de Catalunya. S’ha especialitzat en l’estudi del govern local (2007), àmbit en el
qual té nombroses publicacions, nacionals i internacionals.
José Luis Martínez-Alonso Camps: llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i en Ciències
Polítiques i Sociologia per la UNED. Doctor en dret i ciència política per la Universitat de Barcelona i premi
extraordinari de doctorat. Director de Serveis de Secretaria de la Diputació de Barcelona i professor associat

Les seves línies d’investigació se centren, bàsicament, en l’estudi del subsistema local, la prestació dels
serveis públics, les organitzacions públiques i les relacions intergovernamentals; temes sobre els quals ha

Maite Vilalta Ferrer: és llicenciada i doctora en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat
de Barcelona (UB). Actualment és professora titular d’economia pública i Vicerectora d’Igualtat i Acció
Social d’aquesta mateixa universitat, i membre de l’Institut d’Economia de Barcelona. Està especialitzada


Iker Barbero:          
Dret de la Universitat del País Basc (Euskal Herriko Unibertsitatea). Entre 2011 i 2014 va ser investigador
visitant Ikerbasque al Centre de ciutadania, identitats i governança (Centre for Citizenship, Identities, and
Governance) de la Universitat Oberta (Open University) del Regne Unit. És autor de diverses obres en matèria
de sociologia jurídica, dret migratori i estrangeria. El 2014, fou guardonat amb el Premi Adam Podgòrecki,
pel Comitè de Recerca en Sociologia del Dret ISA-RC12 (Research Committee on Sociology of Law ISA-
RC12). Recentment ha estat investigador principal del projecte IUSFUNDIE: Derechos fundamentales y
formas actuales de detención, internamiento y expulsión de personas extranjeras en situación administrativa
irregular.
Mariona Illamola Dausà: professora agregada de dret internacional públic (dret de la UE) a la Universitat de
Girona, i directora del Centre de Documentació Europea i del Europe Direct Girona que acull la Universitat
de Girona. Les seves principals línies d’investigació estan lligades a l’espai de llibertat, seguretat i justícia
de la UE. Ha fet estades a diferents universitats europees. És autora de diverses publicacions i membre
        
y la trata de personas: el papel de la UE y otros organismos Internacionales (CIMCETT), i Evaluación del
proceso normativo en la Unión Europea y en España ante los nuevos retos sociales del Estado de Derecho
(SOSIALaw), així com de l’Equip de recerca de Dret Internacional i Europeu – Justícia i Assumptes d’Interior
(ERDIE-JAI).
Francisco Delgado Piqueras: és llicenciat i doctor en Dret. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat
de Castella-La Manxa. Entre altres matèries de la seva especialitat, destaquen les seves publicacions sobre
dret municipal, urbanisme, aigües i medi ambient. En l’actualitat, dirigeix el projecte nacional d’investigació
DER2017-86637-C3-3-P Energías Renovables y Agricultura de Regadío: Agua y Electricidad Verde. Pertany
a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Albacete i assessora els ajuntaments de Toledo, Talavera de la Reina,
Aranjuez, El Bonillo, entre d’altres. Anteriorment fou magistrat suplent del Tribunal Superior de Justícia de
Castella-La Manxa i investigador a les universitats de Florència i Harvard.
Peter Ehret: és llicenciat en Ciències Polítiques, Història Contemporània i Economia a la Universitat

         
del Dret de la Universitat de Granada analitza la legitimitat democràtica de la Unió Europea per mitjà del
concepte abstracte de l’estat constitucional de Hegel. Les publicacions que acompanyen la investigació
tracten la problemàtica contemporània del nacionalisme i les seves implicacions per la constitucionalitat de

Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 194
l’estat. La seva tesi doctoral ha obtingut el XII Premi d’investigació sobre integració europea per part de la
Xarxa d’Informació Europea d’Andalusia.
Gennaro Ferraiuolo: professor titular de dret constitucional (acreditació de catedràtic) al Departament de
Jurisprudència de la Universitat Federico II de Nàpols. La seva investigació s’ha centrat en temes de dret
regional, federalisme, secessió, formes de govern i sistemes electorals (en relació també amb els sistemes de
partits), referèndum i bicameralisme. Des del 2012 la seva investigació s’ha centrat en el procés sobiranista
català, sobre el qual també ha escrit i editat diversos treballs.
Diego Praino: professor associat de dret públic a la Universitat Metropolitana d’Oslo (OsloMet — Oslo
Metropolitan University), a la Facultat de Ciències Socials (Oslo Business School). És doctor en dret i
economia per la Scuola Normale Superiore i la Universitat de Nàpols Federico II (2014), amb una dissertació
en dret constitucional. La seva investigació se centra en les formes de govern, les institucions de la Unió
Europea i el federalisme, entre altres temes.
Albert Lladó Martínez: doctor en dret administratiu. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració.
Diplomat en Gestió i Administració Pública. Màster en societat de la informació i el coneixement. Professor
associat de dret administratiu al Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona. Director tècnic del
Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques (CIGAP) de la Universitat de Girona. Les
seves línies de recerca són estructura i govern de les universitats publiques, urbanisme en relació amb el
territori i medi ambient. És autor de la tesi doctoral Lestructura de govern de les universitats públiques del
sistema universitari de Catalunya.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR