Associació de Col·legis Professionals de Lleida (CPA)

Páginas24-

Page 24

L’Associació, es va constituir oficialment el 17 de desembre de 2009 i a dia d’avui s’han adherit 17 col·legis professionals que representen més de 8.000 professionals.

La llei de Col·legis Professionals i d’altres normes legislades durant l’any 2009 han comportat canvis en la forma d’actuar dels Col·legis Professionals i també ha propiciat un debat intern en l’obligatorietat o voluntarietat de l’associacionisme i la col·legiació, així com el tema dels visats. Arran de l’entrada en vigor de la nova legislació ha sorgit la creació d’aquesta Associació amb la finalitat de vetllar pels interessos tècnics i professionals dels col·legis, difondre la seva tasca tècnica i professional i representar els seus interessos, al temps que constituir un mitjà per resoldre reclamacions dels consumidors i usuaris.

En l’assemblea constituent es van elegir els membres de la Junta de Govern: com a president, el Sr. Joan Monyarch, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida; com a vicepresidenta, la Sra. Montserrat Giné, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Demarcació de Lleida; com a secretari, el Sr. Antoni Palau, Col·legi d’Advocats de Lleida; com a tresorer, el Sr. Josep M. Solans, Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Lleida; com a vocals el Sr. Xavier Ticó, Col·legi d’Economistes de Catalunya – Delegació de Lleida, el Sr. Francesc Clarisó, Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya – Demarcació de Lleida, el Sr. Miquel Molins, Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida i el Sr. Rafel Nadal, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida.

Col·legis que formen part de l’Associació de Col·legis Professionals de Lleida

- Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Lleida

- Col·legi d’ Arquitectes de Catalunya -...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR