ORDRE EMO/161/2011, de 15 de juliol, per la qual es garanteix el servei essencial d'assistència sanitària mitjançant el transport de malalts i accidentats en ambulàncies en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

ORDRE

EMO/161/2011, de 15 de juliol, per la qual es garanteix el servei essencial d'assistència sanitària mitjançant el transport de malalts i accidentats en ambulàncies en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Vista la comunicació de vaga formulada pels sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO), Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) , Confederació General del Treball de Catalunya (CGT) i Agrupació Sindical d'Ambulàncies de Catalunya (ASAC) (registre d'entrada d'11 de juliol de 2011 al Tribunal Laboral de Catalunya), que afecta tots els treballadors i treballadores de les empreses de transport de malalts i accidentats per mitjà d'ambulàncies, en els centres de treball ubicats en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i que està prevista per als dies 19, 20 ,21 i 22 de juliol de 2011, de les 0.00 hores fins a les 24.00 hores;

Vist que el servei que fan les empreses dedicades al transport de malalts i accidentats cal considerar-lo un servei essencial per a la comunitat i que la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits, com la vida i la salut, tal com disposen els articles 15 i 43 de la Constitució espanyola;

Atès que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l'exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l'article 28.2 de la Constitució;

Atès que la vaga afecta el transport de malalts i accidentats, fet que incideix directament en la possibilitat del seu tractament mèdic, i que a més s'atenen situacions urgents que requereixen transport especialitzat; que la vaga afecta tots els treballadors de les empreses del sector de transport de malalts i accidentats en ambulància i que té una durada de quatre dies, i que aquests trasllats es duen a terme mitjançant les modalitats de serveis urgents, interhospitalaris i programats;

Atès que s'ha de garantir el trasllat de malalts i accidentats en els casos urgents i que, en determinats casos, no és possible fer-ho amb mitjans de transport alternatius atesa la urgència o la necessitat d'acompanyament sanitari, cal que l'autoritat governativa dicti els serveis mínims a fi de mantenir el servei essencial i que aquesta restricció sigui adequada i proporcional al dret legítim de vaga, raó per la qual es considera...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR