DECRET 8/2009, de 20 de gener, pel qual s'aprova el Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rango de LeyDecret

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

DECRET

8/2009, de 20 de gener, pel qual s'aprova el Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya.

El Pla d'aeroports de Catalunya és un instrument d'ordenació del sector aeroportuari català dins el marc de les directrius de l'ordenació territorial, i té per objecte que el Govern de la Generalitat determini les grans línies de planificació, ordenació, promoció i desenvolupament del sector aeroportuari i la previsió dels emplaçaments dels aeroports i els aeròdroms, amb subjecció als principis de sostenibilitat i de respecte del medi ambient.

L'experiència obtinguda en l'aplicació del vigent Pla d'aeroports, aprovat pel Govern el 26 d'agost de 2003, i molt especialment l'evolució de l'aviació comercial en els darrers anys i l'escenari competencial en la matèria establert pel nou Estatut d'autonomia de Catalunya han aconsellat la revisió del Pla vigent en un procés que finalment ha culminat en l'elaboració d'un nou Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya.

El nou Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya es fixa com a prioritat fonamental donar un fort impuls a la xarxa d'aeroports comercials i aeròdroms de Catalunya, mitjançant un sol document que incorpora la planificació de totes les actuacions que ha de dur a terme la Generalitat sobre les infraestructures de la seva competència. En aquest sentit cal destacar que per primera vegada s'aborden de forma conjunta la planificació tant dels aeroports com dels aeròdroms, i, com a principal novetat, dels heliports.

Així mateix, el Pla apunta la necessitat de desenvolupar un model de gestió de les infraestructures aeroportuàries que es fomenta en la gestió de proximitat i l'excel·lència mediambiental.

Com a fites concretes, el Pla destaca la consolidació de Barcelona com a aeroport internacional de connexions de llarg recorregut i de qualitat; la potenciació dels aeroports de Girona i Reus; la construcció del nou aeroport de Lleida . Alguaire, i la consolidació i reforç de les xarxes d'aeròdroms i heliports.

El Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya també es fixa com a objectiu col·laborar en la dinamització de la indústria aeronàutica ubicada a Catalunya, potenciant la formació, la recerca i la innovació en aquest sector.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha tramitat el Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR