Apéndice documental

AutorJuan Alfredo Obarrio Moreno
Páginas413-452

Page 413

Senatus sententia publicata per Franciscum Paulum Alreus die Senatus sententia publicata per Franciscum Paulum Alreus die a per Franciscum Paulum Alreus die

Novembris 6 8 inter Vicentiam Polido et Curatorem Vincentii Ponz

... cum dictae Vicentiae non competere beneficium tenuta a foro statutum extitit declaratum quia cum esset usufruc tuaria bonorum et hereditatis Vicentii Pons eius primi viri et convolauit ad secunda vota cum Vicentio Gonzalo ...et attento quod ex meritis primitiui processus et praesentis nullitatum et apellationis et ex inventario et processu ra tionum dicta curae vertenti inter dictas partes coram ju dicibus calculatoribus per eas nominatis et in hac causa exhibito constat quod in bonis et haereditate dicti Vicentii Pons dictae Vicentiae Polido primi viri non fuerunt reper ta talia bona mobilia neque pecunia ex quibus dicta Vi centia Polido sibi ipsi satisfacere potuisset de dicta eius dote et augmento et ita beneficio tenuta priuari non de bet nec in ocurrenti casu augmentum dotis amississe dici nequit et ita talia refutant propterquae vel aliis declarari debet ut infra. idcirco et alias conclusionem et delibera tionem in regio Consilio sumptam insequendo pronuntia mus sententiamus et declaramus predictam Vicentiam Po lido in ocurrenti casu non amississe dictum augmentum dotis ac per consequens ei competere dictum beneficium tenuta fecisseque ac facere debere fructus suos bonorum et haereditatis dicti Vicentii Pons quondam eius primi viri a die obitus ...1546.

Page 414

[2] Senatus sententia publicata per Franciscum Paulum Alreus die 28 Januarii 63 in favorem Domnae Ursolae Creus et contra curatorem filiorum et haeredum Don Vincentii Albornos

... in favorem Domnae ursulae Creus uxoris in primis nuptiis dicti Francisci Albornoz, nunc vero in secundi don Francisci Ladron de Guevara, et contra dictum curatorem: super res tituitione terdecim mille septuagintarum librarum quatorde cim solidorum et decem denariorum dotis, et sex mille non gentarum nonaginta librarum quindecim solidorum, et sex denariorum augmenti sive Creyx. Quinimo meritis tam pri mitivi quam praesentis appellationis processus cedulo per pensis constat, illam fuissem iustam, et iuri conformem, in vim capitulorum matrimonialium ... et attento quod quamvis pro parte dicti Didaci Phelipe curatoris fuerit praetensum dictam domnam ursulam per transitum ad secunda voca du rante anno luctus, dictum augmentum Antiphatum sive Creyx amisisse ex dispositione fori sexti, si secundo nupterit mulier. Attamen iuris est comperti dictum forum non loqui de isto augmento ratione virginitatis et in praemium illius destinato, et ex contractu in dictis capitulis matrimonialis inito descen dere, sed solum in donationibus propter nuptias per maritum ex sua liberalitate factis, et aliis largitoribus quas mulier ex dispositione, et beneficio maritis fuit consecuta. 1547 .

[3] Senatus sententia publicata per Franciscum Paulum Alreus die 3 Septembris 633 inter Joannam Annam Salvador et Mariam Bru et de Garcia

idcirco et aliis conclusionem et deliberationem in Regio Con silio suptam insequendo pronuntiamus et declaramus confir mandam esse Regiam sententiam in alia aula per nos latam quoad creditum dotis ducentarum librarum quoad augmen tum vero centum librarum dictae dotis, quia sententia qua mota fuit alia aula ciuilis ad soluendum dictam joannam An nam Salvadora a solutione dicti augmenti fuit in Sacro Re gio Consilio in gradu reclamationis revocata, declarando ob

Page 415

secundas nuptias viduae intra annum luctus augmentum non amiti1548.

[4] Senatus sententia publicata per Franciscum Paulum Alreus die Senatus sententia publicata per Franciscum Paulum Alreus die 4 Octobris 633 inter Josepham Costa et Fratrem Hieronymum Mas

Attento quod pro parte Baptista Costa notario procuratoris Josepha Costa eius filiae fuit interposita appellatio et nulli tates allegata adversus executionem institutam per Curiam Gerentis Vices Generalis Gubernatoris urbis et Regni ad in stantiam fratris Hieronymi Satorres procuratoris fratris Hi eronymi Mas Administratoris bonorum et haereditatis johan nae Annae Ruviales et de Centoll versus et contra Franciscum Michaelem Febrer medicinae Doctorem curatorem dictae josephae et Annae Costa sororum et haeredum Melchioris Centoll quondam contenendo executionem iam dictam nullam declarari debere decretumque venditionis in prosecutione il lius obtendum cuiusdam census in eo memorati revocandum fore. et attento quod ex documentis in processu exhibitis constat dictam executionem institutam fuisse contra dictum Doctorem Febrer previo curatorio nomine die 25 mensis julii anni 1629 tempore quo dictus Doctorem Febrer curator non erat; quippe sententia lata per justitiam causarum civilium urbis die 25 mensis Maii anni 1629 fuerat declaratum excu sationem ab eo propositam dictae curae legitimam esse et ei admitti debere sicque nec executio instituta ut dictum est in anno 1629, nec decretum venditionis iam dictum provisum fuit cum iniuctione dictae josephae Costa dominae dicti cen si venditi; imo omnia fuerunt acta contradictam josepham minorem tutorem et curatorem non habentem et omnino inde fensam quae exceptiones ex processu resultantes ex deffectu notitiae executionis et delationis suorum bonorum allegare non potuit et signanter quod non esset haeres Melchioris Centoll cuius haereditoris nomine impetitur. Proinde intram juris executionem cum dicto asserto curatore prosecutam et decretum venditionis dicti census revocanda veniunt. idcirco

Page 416

et alias deliberationem et conclusionem in Regio Consilio sumptam in sequendo Pronuntiamus et declaramus dictam executionem instatam per dictum assertum curatorem et in consequentiam executionem et decretum in ea obtentum esse nullum revocandumque fore et esse prout hac nostra Regia Sententia revocamus et anullamus et neutram partium in ex pensis condemnamus 1549 .

[5] Senatus sententia publicata per Ludovicum Antonium Cases Senatus sententia publicata per Ludovicum Antonium Cases die 2 Novembris 628 inter Joannam Angelam Ferrando et inter Joannam Angelam Ferrando et inter Joannam Angelam Ferrando et Vicentium Vazquez

… ita ut nihil derat ad complementum regiae voluntatis et dispositionis, sicque perinde juberetur dicti Vincentio Vaz quez contutori quod sub nullitatis decreto acta aliqua minime faceret nec negotia gereret dictae curae attinentia tam judi cialia quam extraiudicialia solide absque interventie volun tate et consensu illius prout haec et alia in dicta supplica tione enarrantur. et attento quod de intentione praelibatae Joannae Angelae satis sufficienter constat, et quod praestata petitio iuri et rationi naturali consona est, nec non quod tem pore expeditionis dicti priuilegii regii constitit de praetensis in oppositum per dictum Vazquez et quod per illum deducta non sunt relevantia ut declarari valeat aliter1550.

[6] Senatus sententia publicata per Ludovicum Antonium Cases die Senatus sententia publicata per Ludovicum Antonium Cases die die die Octobris 627 inter Elisabetham Joannam Ferrer et Angelam inter Elisabetham Joannam Ferrer et Angelam inter Elisabetham Joannam Ferrer et Angelam Sancho

… remanet justificata instrumentis pro parte dictae Angelae exhibitis in processu nec aliis minirum non constat cum eis praetenso credito dotali nec quod illud sit eficax nec subsis tens immo ex eisdem actis resultat illud esse nullius roboris et eficatiae cum praedicta dos sit constituta et recognita cons tante matrimonio in bonis mobilis et pecunia de cuius vera constitutione et solutione non aliter constat quam per con fessionem eorundem contrahentum qua de causa est nulla vel saltem tertio creditori nocere non potest nec non paramen

Page 417

tum dictae praetensae dotis in favorem eiusdem Angelae non fuit factum per personam legitimam, cum extraneus curator ad dictum effectum assignari non poterat, sed consanguineus conuocatus qua de causa venit repellenda1551.

[7] Senatus sententia publicata per Ludovicum Antonium Cases die 8 Maii 629 inter Franciscam Roses et de Balansat certo curatorio nomine et alios

… cuius causa introducta in hac regia Audientia contendit illius beneficio or omnia fore anullanda et revocanda ex ra tionibus in processu deduitis et praesertim quia dicta cura fuit assignata doctoris Valladolit et Ribes in deffectum cognatorum filiorum et haeredum memorati Joannis Balançat cum reuera hoc cessaret et salvum esset cum haberent tunc plures cog natos qua re juxta foralem dispositionem qua cauetur primo loco cognatis defferandas et assignandas esse similes tutellas et curas ea omnia vitio nullitatis euidentis subiuere … Attento praeterea dictum Valladolit non fuisse assignatum curatorem dictorum minorum haeredi dictae Christophorae Aviño ut ex ipsomet decretationis curae processu apparet sed immo haere ditatis joannis Balançat sui patris quare ampliationem factam eidem Valladolit ad instantiam dicti Antonii ut sustineri dic tam condemnationem et faceret dictam recognitionem nomine et tamquam curatori illorum nullius esse momento necesario driendum est cum explorati fieres sit quo qui numquam fuit cu rator dictorum minorum nomine potuit ampliari1552.

[8] Senatus sententia publicata per Ludovicum Antonium Cases die 3 Augusti 63 inter Don Didacum Villarrasa et Don Raymundum Sanz

… et attento quod ex meritis praesentis processus constat extare consanguineos dicti Alexandri Almunia quibus extan tibus iuxta foros regni non potuit extraneus nominari ut est dictus don Raymundus Sans. Attento deinsque quod licet per partes in hoc iudicio contendentes tanquam consanguinei

Page 418

dicti Alexandri Almunia fuerint nominati Peregrinus Cata la, don didacus Catala et don Felisianus Constans de Soler ut uni ex illis dicta tutella et cura decernat tamen ex meritis eiusdem processus constat prefatum Felicianum Constans de Soler esse consanguineum praedicti Alexandri Almunia et in eo concurrere...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR