DECRET 653/2006, de 27 de desembre, pel qual s'aprova la modificació i l'ampliació de l'actual sistema de descomptes per als usuaris habituals de l'accés de Mollet del Vallès de l'autopista C-33.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

653/2006, de 27 de desembre, pel qual s'aprova la modificació i l'ampliació de l'actual sistema de descomptes per als usuaris habituals de l'accés de Mollet del Vallès de l'autopista C-33.

La Generalitat de Catalunya, en els darrers anys, ha adoptat un conjunt de mesures per tal d'aconseguir un nou marc d'homogeneïtzació i de millora de la gestió de la mobilitat sostenible. Aquestes mesures estan especialment adreçades als usuaris habituals per raó de la mobilitat obligada, d'acord amb la política de mobilitat que el Govern de la Generalitat de Catalunya està impulsant, en coherència amb les conclusions aprovades pel Grup de Treball per a la reordenació dels peatges a Catalunya, i els objectius que en matèria d'inversions en infraestructures estableix la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

En aquesta línea, mitjançat el Decret 246/1999, de 6 de setembre, modificat pel Decret 347/2002, de 24 de desembre, es va aprovar un sistema de descompte del 100% en el peatge de l'accés de Mollet del Vallès de l'autopista C-33, per a tots aquells usuaris habituals que compleixin tot un seguit de requisits establerts de pagament i de trajectes mínims mensuals, de dilluns a dissabte no festius. Per tots aquells usuaris acollits al sistema de descomptes, en que no concorrin els requisits mínims exigits pel que fa a trajectes mínims mensuals o pel que fa als trajectes de diumenges i festius, es preveia un descompte del 48,5%.

Aquest Decret persegueix aprofundir i ampliar aquest sistema de descomptes per tal d'afavorir els usuaris de mobilitat obligada, de forma que no sigui necessari l'acreditació de la realització d'uns trajectes mínims mensuals per poder gaudir d'aquest descompte, estenent per tant la seva aplicació a tots aquells trànsits fins ara exclosos.

Per tot això, d'acord amb l'informe de la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d'Autopistes, amb l'audiència de la societat concessionària ACESA i amb l'informe previ del Departament d'Economia i Finances, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques,

Decreto:

Article 1

1.1 S'aprova, amb validesa des de les 0.00 hores del dia 1 de febrer de 2007, el sistema de descompte següent:

Beneficiaris: usuaris habituals de l'accés de Mollet del Vallès de l'autopista C-33 Meridiana-Montmeló, independentment del tipus de vehicle.

Percentatge de descompte:

a)...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR