95/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baita honako proiektu hau: “Bidegurutzea egokitzeko eraikuntza NA-134 errepidean, 52+300 KPan, San Adrianen (Nafarroa)”.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

18. ALDIZKARIA - 2021ko urtarrilaren 26a 1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 1.7. BESTELAKOAK 95/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baita honako proiektu hau: “Bidegurutzea egokitzeko eraikuntza NA-134 errepidean, 52+300 KPan, San Adrianen (Nafarroa)”. Lurralde Kohesiorako kontseilariaren urriaren 16ko 64/2020 Foru Aginduaren bidez, behin-behineko onespena eman zitzaion proiektu honi: “Bidegurutzea egokitzeko eraikuntza NA-134 errepidean, 52+300 KPan, San Adrianen (Nafarroa)”.

Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak aditzera eman du jendaurreko aldian ez dela alegaziorik aurkeztu.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20.4 artikuluan ezarritakoarekin bat, bidezkoa da proiektua behin betiko onestea.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txoste-narekin eta hark proposatu duenarekin bat, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak xedatzen duenarekin bat,

AGINTZEN DUT:

1. Behin betiko onestea proiektu hau: “Bidegurutzea egokitzeko eraikuntza NA-134 errepidean, 52+300 KPan, San Adrianen (Nafarroa)”. Aurrekontua 1.081.011,12 eurokoa da (BEZa barne).

2. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamen-tuaren web-orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

3. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR