9/2019 FORU LEGEA, martxoaren 4koa, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legea aldatzen duena.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIA NAIZEN HONEK.

Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak onetsi duela honako:

FORU LEGEA, NAFARROAKO GOBERNUARI ETA LEHENDAKARIARI BURUZKO ABENDUAREN 3KO 14/2004 FORU LEGEA ALDATZEN DUENA.

HITZAURREA

Abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen xedea da foru erakundeetako bi arautzea, nola baitira Nafarroako Gobernua eta haren Lehendakaria, eta halaber arautzea legegintza-ekimena eta araugintza-ahala, horretarako aintzat harturik abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoak, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzkoak, ezarritakoa.

Bestalde, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeko VI. tituluak legegintza-ekimena eta araugintza-ahala arautzen ditu. Arautze horrek ez dauka oinarrizko izaerarik autonomia erkidegoen legegintza-ekimenen kasuan, Konstituzio Auzitegiaren 2018ko maiatzaren 24ko epaiaren arabera.

Estatu-mailako legegileak deritzo araugintzari dagokiona jaso beharra dagoela administrazio prozedura eraentzen duen arauan; horrenbestez, aipatu urriaren 1eko 39/2015 Legeak barne hartu du. Ikuskera horrekin bat etorrita, komenigarritzat jo da Nafarroako Gobernuaren legegintza-ekimenaren izapideei eta araugintza-ahalmenari buruzko xedapenak berrantolatzea, haiek kokatuz administrazio prozedurak Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan dituen berezitasunak ezartzen dituen foru arauan.

Gainera, urriaren 27ko 7/2010 Lege Organikoaren bidez, 21.bis artikulua gehitu zitzaion Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoari, eta artikulu berri horrek ezartzen du ezen, kasu berezi eta oso presakoetan, Nafarroako Gobernuak behin-behineko legezko xedapenak eman ahal izanen dituela, foru lege-dekretu forma hartuko dutenak. Hala ere, aukera hori, gure ordenamenduan abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legea onetsi ondoren sartua, legegintza bidez garatu gabe zegoen oraindik.

Zirkunstantzia horiek guztiak direla-eta, komeni da abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen IV. titulua aldatzea, foru lege-dekretuen onespena eraenduko duen esparru juridikoa garatzearren eta foru lege horren edukia halako moldez murriztearren non xedetzat izanen baitu erregelamendu-ahalmena Nafarroako Gobernuari, lehendakariari eta kontseilariei esleitzea besterik ez.

Azkenik, bigarren artikuluaren bidez, hizkera ez-inklusiboa zuzentzen da Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen izenburuan eta artikuluetan.

Lehen artikulua.–Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen IV. tituluko agindu hauek aldatu, eta honela idatzita geldituko dira:

“IV. TITULUA

Nafarroako Gobernuaren legegintza-ekimena eta araugintza-ahalmena

  1. artikulua. Legegintza-ekimena.

  2. Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 19. artikuluan aurreikusitako legegintza-ekimena honela garatzen du Nafarroako Gobernuak: foru lege proiektuak prestatuz, onetsiz eta, gero, Nafarroako Parlamentuari igorriz.

  3. Nafarroako Gobernuari dagokio foru lege proiektuak onestea, kontseilari eskudunak edo eskudunek proposaturik.

  4. Foru lege proiektua behin onetsita, Nafarroako Gobernuak Nafarroako Parlamentura bidaliko du erantsitako dokumentazioarekin eta hari buruzko erabakia hartzeko beharrezkoak diren aurrekariekin batera, zeinak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko Foru Legean eta Foru-sektore Publiko Instituzionalari buruzkoan ezarritakoari egokituko baitzaizkio.

  5. artikulua. Legegintzako foru dekretuak.

  6. Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR