ORDRE AAM/2/2013, de 14 de gener, sobre el marc de les mesures sanitàries obligatòries de les explotacions bovines de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

Un dels objectius estratègics de la Unió Europea en l’àmbit de la sanitat animal és el d’assegurar un elevat nivell de salut pública i de seguretat alimentària amb la reducció de la incidència de zoonosis en humans i la disminució del riscos biològics i químics.

En el marc dels programes de lluita i eradicació de malalties s’han dut a terme campanyes de sanejament ramader a les explotacions de boví des de l’any 1989 amb l’objectiu d’eradicar la tuberculosi, la brucel·losi, la peripneumònia enzoòtica i la leucosi bovina. Actualment aquest objectiu s’ha assolit en totes les explotacions bovines a excepció de la tuberculosi, que encara roman en algunes explotacions no qualificades.

Un segon objectiu estratègic de la Unió Europea és aconseguir una reducció de la incidència de malalties animals, clau per obtenir millores en l’economia de les àrees rurals. Destaca en la nova estratègia de salut animal la importància del paper que hi tenen els agricultors, els ramaders i els propietaris dels animals, que la consideren essencial per a la supervisió, conservació i foment de la salut dels animals de granja i en la prevenció i detecció de les malalties; així com el paper que han de tenir les professions veterinària i ramadera, que haurien de liderar el desenvolupament i la prestació de serveis especialitzats i proactius, com la planificació de la salut animal.

El sector boví català ha encarat aquest repte europeu i ha dut a terme una reestructuració de les agrupacions de defensa sanitària (ADS) que permet una major eficàcia de la col·laboració del sector ramader amb l’Administració en la prevenció, el control, la lluita i l’eradicació de les malalties dels animals de producció.

El tercer objectiu estratègic és millorar la competitivitat, la cohesió i el creixement econòmic, garantint la lliure circulació de béns i permetent els moviments pecuaris.

En aquest sentit, disposar del títol d’indemne de determinades malalties suposa una garantia addicional que millora les transaccions comercials i permet incrementar la competitivitat de les explotacions de boví reproductor de Catalunya; alhora, disposar d’un nombre més alt d’explotacions bovines indemnes permet avançar en la lluita contra les malalties corresponents.

En aquest context, la Comissió europea va dictar la Decisió 2004/558/CE, de 15 de juliol, que aplica la Directiva 64/432/CEE, pel que fa a les garanties addicionals per als intercanvis...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR