ANUNCIO do 22 de xaneiro de 2014, da Zona de Recadación da Coruña, polo que se emprazan os interesados para seren notificados por comparecencia (Abal Iglesias, Silvia e mil douscentos trece máis).

SecciónVI. Anuncios
EmisorAxencia Tributaria de Galicia
Rango de LeyAnuncio

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e ao non ser posible efectuar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, mediante este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio ante o órgano de recadación (Zona de Recadación da Coruña, r/ Comandante Fontanes, 1-1º C), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Unha vez transcorrido o dito prazo sen se efectuar a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A Coruña, 22 de xaneiro de 2014

Julián Benavides DelgadoRecadador de zona da Coruña

ANEXO

Interesado/a NIF Procedemento
Abal Iglesias, Silvia 52938664R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Abdallah, Ouassaa X6129562Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Abuín Abuín, Juan José 76777536V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Abuín Gey, José Enrique 76969354S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Abuín Gey, María Encarnación 76969353Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Abuín Rey, José 33288876X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Abuín Sánchez, María E. 33782294D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Actividades Gallegas de la Energía A15398209 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Adele Asorey, Ramón 52452078A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ageitos Heredia, María Dolores 33243180S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Agrelo Sueiro, José Benito 52452276V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aguiar Anduquía, Ana Marisol 54129303E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aguión Tizón, Tatiana 53306114A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aido Pérez, José Manuel 76777073Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alain Grisoni, Pascal Denís X3938010L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Albor Rodríguez, José Ramón 33251590F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alcalde Romero, Fernán 76965796E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alcalde Varela, Rafaela 33253174G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aldao Martínez, Vicente Ricardo 32771992M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alejandro Motor Sport, S.L. B70114244 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alisedo Goycoa, Pedro 32438966L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Almacén de Madera Delfín Martín, S.L. B15579196 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Almacenes Pernas, S.L. B15235575 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alonso Davila, Juan Francisco 33285367C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alonso Saavedra, María Luz 53488229G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alpandeiro, S.L. B15545809 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aluminios Landeira, S.L. B15148927 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aluminios y Cristalería Imperio, S.L. B70073119 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alvarellos Maceira, Javier 0020279 B70120969 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez Borja, Alberto 32427999T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez Borja, Lea 46895577A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez López, José Manuel 32790265Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez Parada, José Manuel 53482019G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez Pérez, Ángel Ramón 52930527Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez Rey, José Luis 33299251N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez Sánchez, Jesús Roberto 47373602L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alves Silva, Eliene X8859847V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alvite Carro, Rogelio 32822984Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amado Espasandín, María Carmen 76353447W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amado González, Rubén Iván 78802242X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amado Méndez, Juan Manuel 79340068G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amado Rosa, Miguel Ángel 79331843J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ameneiros Díaz, Anabel 32708540X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amigo Rodríguez, Salvador 33223391Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amor Blanco, Manuel 32334077X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amor Graíño, Germán Luis 32843653K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Andrade González, Isidro 76360912S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Andreu Alonso, María Francisca 32780906H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Andrson, Paul-simon X0931851Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Anllo y Calvo, S.L. B70076161 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Antelo Vilouta, Manuel 33273654Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Antonio Rodríguez y otros, S.L. B15923253 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Antonio Tojo Varela y Otros, S.L. B15619992 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aplistone, S.L. B15658487 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aradas Fernández, Ricardo 76339860P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arca González, José Alberto 52934446S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arcay Gestal, María Jesús 32828949Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arco Norte Inversiones, S.A. A15789738 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arda Ramos, José Hilario 76407783N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arenosa Pérez, María Elena 76402471J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Argenpizza, S.L. B15910714 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arias Pazos, Luis Ángel 32656313Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arias Redondo, Manuel 33336159M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aridos Reboredo, S.A. A15081201 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Armada Villar, Alberto 76408130Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Armaduras Metálicas Lambda, S.L. B15022536 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Armando Vilas Cobas, S.L. B15914153 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arnoso Costoya, Juan Carlos 32832599F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arpas Metodo, S.L. B15823768 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Artabra Auxiliar, S.L. B70063987 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Asesoría Inmobiliaria Joymar, S.L. B15886872 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Asp Pisos, S.L. B15707250 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Asur Finisterrae B15970320 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aucerve, S.L. B15939390 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Augusto Muñiz, Susana 53480183P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Automóviles José Montes, S.L. B15970908 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Automóviles Schuster, S.L. B15915705 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Autos Bemar, S.C. J70102082 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Autos Riveira, S.L. B15901267 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ávila López, Dixie Carolina X3191694F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Baamonde Transportes Coruña, S.L. B15865678 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Báez Villalba, Ivonne Elizabeth X5566507R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Balado Vázquez, Carlos 78798534M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Balbas Reyna, Fernando José 04845839S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Baldomir Cruz, Marcelino 76309993H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Baldomir Rama, David 79330245W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Baldomir Rama, Juan Carlos 79330244R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Baleirón Pérez, Cesáreo 33254192X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Balli Sosa, Alejandro José X6338730E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Baquero Castillo, Ana María 32359200V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barbeito Rey, Jacinto 44828634R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barbeito Viéitez, María Antonia 46900430A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bardanca Ogando, Benigno 32447424J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barderas Rey, César 32776330L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barral Rodríguez, Óscar 32817848E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barreiro Arévalo, Antonia 32274686M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barrera Cuevas, José Manuel 11395631M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barro Durán, Víctor José 76409346B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bascope Rodas, Juan Carlos X6535568A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Belhamri Mohamed, Bendahou X1222009L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bello Ferreiro, María Margarita 32834380V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Belmir, Thami X5028928R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR