pensio viudetat

63 resultados para pensio viudetat

 • Valoración vLex
 • 'Per la mort de l'exdona no es percep pensió de viudetat'

  �Per la mort de l'exdona no es percep pensió de viudetat» Envia una consulta o bé revisa el darrer qüestionari dels advocats de Prat Sàbat CONSULTORI LEGAL http://comunitat.diaridegirona.cat/entrevista-chat/4302/prat-sabat/consultori-27-de-setembre-...

 • Constitució de parella heterosexual a Catalunya

  Model d'escriptura en la qual dues persones s'acullen a les normes del Codi civil sobre parelles estables a Catalunya.

  ... judicials 2.10 Arrendaments urbans y parelles de fet 2.11 Pensió a favor del supervivent 2.12 Doctrina de l'enriquiment injust 2.13 ... [j 8] declara que als efectes del reconeixement d'una pensió de viudetat de classes passives no és suficient la mera convivència de fet de dues ...

 • Constitució de parella estable homosexual a Catalunya

  Model d'escriptura per la qual una parella homosexual s'acull a les normes del Codi Civil sobre parelles estables a Catalunya.

  ... 2.2 Arrendaments urbans i parelles de fet 2.3 Pensió a favor del supervivent 2.4 Parelles inexistents 2.5 Doctrina de ... [j 6] declara que als efectes del reconeixement d'una pensió de viudetat de classes passives no és suficient la mera convivència de fet de dues ...

 • Tribunal Constitucional. Resumen de las sentencias publicadas en los meses de septiembre y octubre de 2003

  ...ància, en destaquem com a essencials, la 125/03, en relació a pensió de viudetat, pèrdua per convivència marital; la 127/03, sobre dret a la ...

 • STSJ Cataluña 4613/2007, 20 de Junio de 2007

  Contratación laboral. Enseñanza de la religión católica en los centros públicos. Retribución del trabajador. Equiparación retributiva con los profesores interinos.

  ...ó dictada per l'lNSS de data 30 de maig de 2003, s'acorda fixar la pensió de viudetat a favor de la demandant Sra. Nieves , i la pensió d'orfandat ...

 • Història del dret privat català

  Introducció. Objectius. 1. La persona. 1.1. La persona física. 1.1.1. La capacitat jurídica. 1.1.2. La capacitat d'obrar i gestionar. 1.1.3. L'estat civil. 1.1.4. La naturalesa. 1.1.5. El domicili. 1.1.6. L'absència. 1.2. La persona jurídica: la universitas i altres institucions. 1.2.1. Concepte. 1.2.2. La universitas. 1.2.3. La societas. 1.2.4. Altres institucions. 2. El matrimoni. 2.1....

  ..., si l'acollit a qui s'associa és el marit, se li assigna una pensió anual anomenada soldada , per un període de temps determinat, cosa que ... per a auxiliar els parents en situacions especials, com són la viudetat o l'orfandat, i a la qual, ja en època moderna, es dóna la denominació ...

 • STSJ Cataluña 6145/2008, 18 de Julio de 2008

  MEJORAS COMPLEMENTARIAS. FONDOS INTERNOS. Se admite la pervivencia de determinados derechos sobre los denominados ""fondos internos"" de la empresa, de aquellos trabajadores cuya relación laboral se había ya extinguido con anterioridad. Tratándose de un ""fondo interno"" con naturaleza de mejora voluntaria de Seguridad Social, el marco legal del "&quo

  ... Torras Hostench, SA, ja abans de desembre de 1966 es pagaven pensions complementàries de jubilació i viudetat establint-se, el mes de juny de ...

 • Solicita tu prueba para ver undefined resultados adicionales