convocatòries policia municipal d olot

11 resultados para convocatòries policia municipal d olot

  • Valoración vLex
  • Crònica parlamentària de Catalunya. Primer semestre de 2017

    El text recull les iniciatives parlamentàries tramitades durant el primer semestre de 2017 per impulsar i controlar l’acció política i de govern, i altres tipus de procediments parlamentaris relacionats amb la llengua i la política lingüística o que fan referències al català.

  • La situació actual a Catalunya

    I. Generalitat de Catalunya - II. Administració de Justícia i funcionaris remunerats per mitjà d'aranzel - III. Administració local - IV. Administració perifèrica de l'Estat

    ... públics, disposa que «a les convocatòries per a accés a la funció pública, les ... als de la resta de l'Estat) o policíacs i de salvament d'incendis (amb procediments ... català als jutjats de Catalunya (jutjats d'Olot, Girona, la Bisbal, Figueres i Salt), cosa que ha ... tenia la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, de preceptuar ...

  • Solicita tu prueba para ver undefined resultados adicionales