conveni treballadors consorci normalitzacio lingüistica

218 resultados para conveni treballadors consorci normalitzacio lingüistica

 • Valoración vLex
 • Crònica legislativa de Catalunya. Segon semestre de 2018

  La crònica constata que durant el segon semestre de 2018 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no publica cap disposició normativa de rang legal d’incidència en dret lingüístic. Sí que es publiquen, en canvi, un ampli catàleg de disposicions normatives de rang reglamentari, adreçades primordialment a promoure el procés de normalització lingüística a Catalunya, les quals s’analitzen...

 • Crónica parlamentaria de Cataluña

  ... i la política lingüística o que fan referències al ...2) Considerar el Consorci per a la Normalització ... Pregunta sobre els convenis amb la Plataforma per la ...ó laboral dels treballadors, i per últim, 8) millorar la ...

 • L'ús distintiu de la majúscula en llengua catalana: anàlisi d'un corpus de fonts convencionals aplicable a la redacció juridicoadministrativa

  La llengua catalana disposa d’un corpus important d’obres sobre convencions gràfiques. La recerca s’ha centrat en el buidatge de fonts que contenen convencions relatives a l’ús de les majúscules, convencions susceptibles d’ésser emprades en l’àmbit de la redacció juridicoadministrativa. Les fonts analitzades estan en molts casos relacionades directament amb aquest tipus de redacció, però s’han...

 • Crònica legislativa de Catalunya

  ... en matèria lingüística que varen publicar-se al ... protecció i normalització de la llengua catalana que ...ït per mitjà de convenis i subvencions. S’insereix ... de Cultura, el Consorci per a la Normalització ...-tàriament a treballadors/ores desocupats/ades que ...

 • Crònica Legislativa de Catalunya (DOGC d’1 de juliol a 31 de desembre de 2011)

  ... en matèria lingüística que varen publicar-se al ... en la normalització de la llengua pròpia. A ... per a treballadors autònoms del transport de ... qual es fa públic el conveni d’encàrrec de gestió ... de Catalunya i el Consorci per a la Normalització ...

 • Crònica legislativa de les Illes Balears

  ...ó del president del Consorci per al Foment de la Llengua ... a la realitat lingüística, cultural i patrimonial de ...ó de la relació de convenis de col·laboració subscrits ... la Federació de Treballadors de l’Ensenyament d’UGT , ... contra la normalització lingüística, al cap de 26 ...

 • Normalització lingüística en el dret del treball

  Aquest article té com a finalitat l’anàlisi dels paràmetres de normalització lingüística en el dret laboral. En primer lloc, se centra en la singularitat d’aquesta branca de l’ordenament jurídic i en els condicionaments ideològics i jurídics que la caracteritzen. En segon lloc, la part més extensa de l’article es dedica a l’estudi dels organismes, de les normes convencionals i de les polítiques...

  ...: d’una banda, l’Estatut dels treballadors ( Statuto dei Lavoratori a Itàlia, Code du ... a les normes convencionals (acords i convenis col.lectius), passant pel contracte de treball ..., Secretaria de Política Lingüística, Consorci per a la Normalització Lingüística, TERMCAT i ...

 • Vigente Estatut d'autonomia de Catalunya (Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol)

  ... de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció ... i les lleis de normalització lingüística. #Article 6, ...1. Els treballadors tenen dret a formar-se i ... mancomunitats, consorcis i associacions i ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals. Administració local. Consorci per a la Normalització Lingüística. Dret civil. Ensenyament i universitats. Funció pública. Normativa laboral. Terminologia. Toponímia. Traducció. Altres disposicions dels departaments de la Generalitat.

  ... de municipis, consorcis constituïts per ens locals i ... per a la Normalització Lingüística. Acord ..., relatives a convenis col·lectius i amb alguna ..., adreçades a treballadors/es en situació d’atur, amb ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Administració local - Departament de Cultura - Ensenyament i universitats - Funció pública - Administració de la Generalitat - Administració de justícia - Administració local - Ensenyament - Mitjans audiovisuals - Normativa laboral - Sector privat - Toponímia - Altres disposicions

  ... de la formació lingüística del personal vinculat a ... els programes del Consorci per a la Normalització ... ha considerat convenient desplegar mitjançant una ... sió de tots els treballadors afectats, s’han de redactar ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals - Administració de Justícia - Administració local - Aranès - Assegurances - Col.legis professionals - Departament de Cultura - Ensenyament i universitats - Etiquetatge - Funció pública - Administració de la Generalitat - Administració de justícia - Administració local - Ensenyament - Normativa laboral - Sector privat - Sociolingüística - Terminologia - Toponímia -...

  ... i de la normalització de la llengua catalana i, a ..., de política lingüística" . . Article 7 . Programaci\xC3"... nom que consideri convenients. . Article 31 . Procediment ... per a treballadors temporers. . Annex . Bases ... els programes del Consorci per a la Normalització ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals. Administració local. Col·legis professionals. Ensenyament i universitats. Funció pública. Administració de justícia. Normativa laboral. Terminologia. Altres disposicions dels departaments de la Generalitat.

  ... activitats de normalització lingüística). Ordre ... dóna publicitat al conveni de col·laboració entre el ..., destinats a treballadors.../ades, que promou el Consorci...

 • La intervenció lingüística de l’administració en l’àmbit socioeconòmic

  The experience of the language policy of the Autonomous Government of Catalonia (Generalitat) and the observation of language policies designed to help revive languages that historically had minority status allows us to derive some principles capable of guiding the behavior of the government in this area. These principles can also increase the effectiveness of government efforts on behalf of...

  ... o exempcions fiscals, convenis de col.laboració, premis i ... a favor de la normalització del català en els sectors ... institucions, sobretot el Consorci per a la Normalització ... per a la formació de treballadors/ores que promou el Consorci per a la ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals - Administració local - Col·legis professionals - Convenis - Dret civil - Ensenyament i universitats - Etiquetatge - Funció pública - Sector privat - Terminologia - Traducció - Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

  ... . @Convenis. Cal esmentar la publicació ... en matèria de normalització lingüística que ... a la creació del Consorci de la Comunitat de Treball ... adreçades a treballadors ocupats. . Article 8. b i ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals. Administració local. Departament de Cultura. Escola d’Administració Pública de Catalunya. Ensenyament. Etiquetatge. Funció pública. Administració de la Generalitat. Administració de justícia. Ensenyament. Normativa laboral. Sector privat. Terminologia. Toponímia. Altres disposicions dels departaments de la Generalitat.

  ..., de política lingüística, van aprovant els reglaments ... en matèria de normalització lingüística, amb veu però ...üents, relatives a convenis col.lectius i amb alguna ... tal que tots els treballadors adscrits els entenguin ...ó Turística del consorci" Turisme de Catalunya per a l\xE2\x80"...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals - Aranès - Departament de Cultura - Funció pública - Administració de la Generalitat - Administració de justícia - Administració local - Ensenyament i universitats - Sector privat - Sociolingüística - Toponímia - Universitats - Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

  ..., la pluralitat lingüística i la difusió de ... del Centre de Normalització Lingüística: 8.000.000 de ...ó dels Estatuts del consorci del Centre de Terminologia ... els contractes i convenis necessaris per al compliment ...'empresari i els treballadors tenen dret a fer ús oral i ...

 • STSJ Cataluña 6095/2008, 17 de Julio de 2008

  DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS. CATEGORÍA SUPERIOR. No se acredita la existencia del supuesto previsto en el art. 15.2 de la norma paccionada, encargo de funciones de superior categoría. Sólo puede ser durante un periodo máximo de seis meses durante un año u ocho durante dos y que requiere que se hubiera extendido un informe previo por el responsable de cada organismo o centro de trabajo y...

  ... el Grupo B de los Convenios Colectivos sucesivamente ... normalización lingüística, el DEPARTAMENT DE JUSTICIA ... trabajador y el "Consorci per a la Normalització ...

 • La normalització lingüística als ajuntaments

  1. Introducció. 2. Els centres de normalització lingüística i els serveis locals de català. 2.1. Els centres de normalització lingüística. 2.2. Els serveis locals de català. 3. El Programa d'Administració local. 4. La normalització lingüística de les corporacions municipals. 5. Factors de «anormalització» lingüística. 6. El funcionariat. 6.1. El personal motivat. 6.2.

  ... i 11 d'octubre de 1988, els estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística (ecpnl). El ... Catalunya s'han constituït, mitjançant convenis entre el cpnl i cadascun d'aquests ajuntaments, ... dels coneixements de català dels treballadors municipals i pla de formació lingüística. En ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals. Administració local. Occità. Col.legis professionals. Convenis. Departament de la Vicepresidència. Ensenyament i universitats. Etiquetatge. Funció pública. Administració de justícia. Administració local. Ensenyament i universitats. Generalitat de Catalunya. Normativa laboral. Sector privat. Registres. Terminologia. Toponímia. Traducció. Altres disposicions dels...

  ...Article 7. @Convenis. Cal assenyalar la ... d’immersió lingüística. Resolució edu/96/2007, de ... activitats de normalització lingüística (norma). Bases ...ó adreçades a treballadors en situació d’atur. .../07064029.pdf), del Consorci de Promoció Comercial de ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  1. Catalunya - Activitats audiovisuals - Administració local - Col·legis professionals - Departament de Cultura - Departament de la Presidència - Funció pública - Sector privat - Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

  ... de Política Lingüística de la Generalitat de ... activitats de normalització lingüística (norma). . ...üents, relatives a convenis col.lectius i amb alguna ... la formació de treballadors/ores que promou el Consorci ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Audiovisuals - Col·legis professionals - Etiquetatge - Funció pública - Ensenyament i universitats - Sector privat - Radiotelevisió - Sociolingüística - Universitats - Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

  ... i de la normalització de la llengua catalana, i ...Pluralitat lingüística. »1. Les entitats que ... Fabra, els treballadors d'altres administracions ...üents, relatives a convenis col·lectius i amb alguna ... Catalana, del Consorci per a la Promoció Exterior ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals. Col·legis professionals. Departament de Cultura. Ensenyament i universitats. Etiquetatge. Funció pública. Administració de justícia. Administració local. Administració de la Generalitat. Normativa laboral. Sector privat. Sociolingüística. Toponímia. Altres disposicions dels departaments de la Generalitat.

  ... de Política Lingüística. Resolució de 21 de juliol ... els Estatuts del consorci del Centre de Terminologia ...ó per a la Normalització Lingüística de 19 de juny ...üents, relatives a convenis col·lectius i amb alguna ... comprensió dels treballadors afectats, s'han de redactar ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals - Administració local - Col·legis professionals - Departament de Cultura - Ensenyament i universitats - Etiquetatge - Funció pública - Administració de la Generalitat - Administració de Justícia - Administració local - Ensenyament - Normativa laboral - Radiotelevisió - Terminologia - Traducció - Toponímia - Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

  ... per la qualitat lingüística dels productes subvencionats. ...ó i la normalització de la llengua i la cultura ...í mitjançant convenis, consorcis o altres formes de ...ó de tots els treballadors afectats, s'han de redactar ...

 • Catalunya

  ..., psicòlegs, treballadors socials, educadors socials o ... les fundacions poden convenir amb altres persones ..., de constitució del Consorci de l'Habitatge de Barcelona ... la normativa lingüística del català tal com reconeix ...ó per a la Normalització Lingüística. . Decret ...

 • El pla general de normalització lingüística: un projecte per a Tothom

  Els antecedents del Pla. L'acord de 18 de desembre de 1991 del Consell Social. L'objectiu general del Pla. L'anàlisi estratègica. El sistema d'objectius i mesures. La proposta definitiva del Pla. Nivells i cicles de programació. El Programa marc de normalització lingüística 1994-1996. La participació de la societat civil. Objectius específics més destacats del Pla general de normalització...

  ...Posada en marxa del Consorci per a la Normalització Lingüística. Creació ... consciència dels empresaris i dels treballadors" perquè s'impliquin en el procés de normalitzaci\xC3"...ó de serveis, en règim de concert i en convenis" de col·laboració. - Consolidar la normalitzaci\xC3"...