catala curriculum plantillas

4020 resultados para catala curriculum plantillas

 • Valoración vLex
 • Crònica parlamentària de Catalunya. Primer semestre de 2017

  El text recull les iniciatives parlamentàries tramitades durant el primer semestre de 2017 per impulsar i controlar l’acció política i de govern, i altres tipus de procediments parlamentaris relacionats amb la llengua i la política lingüística o que fan referències al català.

 • Crònica parlamentària de Catalunya

  El text recull iniciatives del Parlament de Catalunya tramitades per impulsar i controlar l’acció política i de govern, i altres tipus de procediments parlamentaris relacionats amb la llengua i la política lingüística o que fan referències al català.

 • Crónica legislativa de las Islas Baleares

  ... estratagema per reduir la presència del català en el sistema educatiu. El 13 de desembre el ... de juliol, pel qual s’estableix el currículum" de l’educació primària a les Illes Balears, d\xE2"...

 • Jurisprudència del Tribunal Suprem. Primer semestre de 2016

  El text recull les resolucions del Tribunal Suprem que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua dictades durant el primer semestre de 2016.

 • La evaluación del desempeño: de su origen privado al ámbito público
 • Capítulo I. Antecedentes
 • Bibliografía
 • Crònica parlamentària de Catalunya

  ...üística o que contenen referències al català, tot i incloure altres matèries. 1 La ...b) Garantir l’accés al currículum als estudiants sords de les etapes de secundària ...

 • Crònica legislativa de les Illes Balears

  ... els llocs de treball, del requisit del català per accedir a la condició d’empleat públic de ... de tractament de llengües en el currículum ( BOIB núm. 53, de 20 d’abril de 2013 ). ...

 • Jurisprudència del Tribunal Suprem

  ...·la l’exigència del coneixement del català en l’accés lliure o per promoció interna a la ... qual es ixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. ... reservados a estos funcionarios en las plantillas de las Entidades Locales". La Sentència conirma ...

 • La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011

  En aquest article s’analitzen les propostes en matèria de política lingüística dels grups polítics que van obtenir representació a les Corts Valencianes en les eleccions de maig de 2011, gran part de les quals tenen el seu origen en el document Propostes d’Escola Valenciana per als programes electorals. Des d’una perspectiva sociolingüística, s’estudiarà l’abast de les propostes, dins del marc de

  ..., si ho desitgen, puguen viure en català (Branchadell 1996: 31). Els objectius feble i ... . Designing "curriculum scenarios" for a plurilingual and intercultural ...

 • La administración pública en el fomento y control de la igualdad en las empresas
 • Crònica legislativa: Illes Balears

  Ajuts, subvencions, beques i premis. Ensenyament. Direcció General de Política Lingüística. Funció pública. Bases per al diàleg sobre el Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social a les Illes Balears. Administració general de l’Estat. Tractaments protocol·laris.

  ... revistes locals de Menorca en llengua catalana per a l’any 2008, amb una destinació de 12.000 ... part de les àrees i matèries del currículum s’imparteixin en llengües estrangeres, sense ...

 • Empresa, Trabajo y Factor Religioso. El fenómeno religioso en el ámbito laboral y empresarial

  ...Agustín Motilla Santiago Catalá. 1. 2. ABREVIATURAS. A - Auto AAE - Acuerdo, de ... mínimos que forman parte de un curriculum que se relaciona con la formación profesional, ...

 • Crònica legislativa: Illes Balears

  Ajuts, subvencions, beques i premis. Ensenyament. Direcció General de Política Lingüística. Institut Ramon Llull. Mobilitat i ordenació del territori. Interior. Conselleria de Presidència. Sector públic sanitari. Política lingüística del Govern de les Illes Balears.

  ...ó editorial i fonogràfica en llengua catalana per a l’any 2009, amb un import de 6.000 i ( ... no ha de suposar la modificació del currículum establert al Decret 82/2008, ni afectar al que ...

 • El català a l'Administració de justícia i el nou Estatut

  The reform of the Catalan Statute of Autonomy has made it possible to incorporate at the highest level a range of precepts that might imply a change for the situation of Catalan in the justice system. Despite the years that have gone by since the recognition of the official character of Catalan, the use of Catalan in the justice system continues to be very limited, to the point where the official

  ... el terme es fa servir en sentit ampli i inclouria memòries, currículums de mèrits, entrevistes), la composició dels tribunals, l’àmbit de la ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Administració local - Departament de Cultura - Ensenyament i universitats - Funció pública - Administració de la Generalitat - Administració de justícia - Administració local - Ensenyament - Mitjans audiovisuals - Normativa laboral - Sector privat - Toponímia - Altres disposicions

  ... a reglaments d’ús de la llengua catalana: . Anunci sobre l’Acord de 20 d’abril de ... a ) Curriculum vitae , en anglès i català, especificant els ...

 • Qüestions prospectives del professorat universitari

  En aquest article es realitza una presentació general d’alguns dels problemes que afecten directament el professorat de les universitats públiques espanyoles. En particular, es descriuen les diferents categories del professorat després de la modificació de la Llei orgànica d’universitats el 2007, la problemàtica que es planteja per la coexistència de diferents grups articulats sobre personal...

  ... que ha d’afrontar la universitat catalana o els que s'anuncien en la de Castella-la Manxa ... d'una o una altra forma sobre currículum i projecte docent i investigador. Potenciació ...

 • La situació lingüística a partir de l’estatut d’autonomia de les Illes Balears

  The advances in the recovery of the Catalan language in the Balearic Islands over the 20 years in which the Statute of Autonomy, passed in 1983, has been in effect have been nothing short of historic. This paper analyzes the positive changes that have come about in this period regarding the legal regulation of the social use of language, social awareness, language authority, and the social and...

  ... imprescindible, l’ús de la llengua catalana als àmbits d’on, també amb mesures però ... i tradició, i per això, dins el currículum se’n determinen els trets fonaments que cal ...

 • STSJ Cataluña 10/2015, 30 de Marzo de 2015

  TRÁFICO DE INFLUENCIAS. La actitud y la formación política de los acusados permite afirmar que eran conscientes de que estaban vulnerando las reglas de proceso de selección y de que obligaban a la alcaldesa a dictar una resolución injusta.

  ... serían examinadas, junto con los curriculums" y demás documentación que considerasen de inter\xC3"... conocimientos suficientes de lengua catalana o, en su defecto, hubiesen superado una prueba ...

 • STSJ Comunidad de Madrid 865/2014, 3 de Noviembre de 2014

  DESPIDO. La pérdida o disminución de encargos de actividad ha de ser considerada por su origen una causa productiva, en cuanto que significa una reducción del volumen de producción contratada, y por el ámbito en que se manifiesta una causa organizativa, en cuanto que afecta a los métodos de trabajo y a la distribución de la carga de trabajo entre los trabajadores. Se desestima la suplicación.

  ...D./Dña. ALICIA CATALA PELLON. En Madrid a tres de noviembre de dos mil ...12.- El curriculum de la actora se aporta por la empresa como ...

 • Vigente Llei d'Educació (Llei 12/2009, del 10 de juliol)

  ...LLEI. @PREÀMBUL . La societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les ...'acord amb l'article 53, determinar el currículum de l'ensenyament de les llengües, que comprèn ...

 • La intermediación privada: instituciones afines con la política de colocación

  I. Introducción: los Convenios de la OIT - 1. Los primeros Convenios de la OIT sobre las agencias retribuidas de colocación - 2. El Convenio nº 181 de la OIT, sobre las agencias de empleo privadas, de 1997 - 3. El compromiso español con la OIT - II. Las agencias de colocación - 1. El concepto de agencia de colocación - 2. Regulación jurídica de las agencias de colocación - 2.1. El elemento...

  ... La formación para la elaboración del curriculum-vitae, la realización de prácticas en empresas ... políticos ligados al partido político catalán ciu. La Generalitat Catalana ha contratado los ...

 • STSJ Cataluña 275/2012, 30 de Marzo de 2012

  ACOSO LABORAL. Las motivaciones para desencadenar contra un trabajador el mobbing suelen ser variadas: crear la justificación para un despido para el que no hay argumentos sólidos, desplazar a la víctima para poner en su lugar a otro trabajador que la sustituirá, forzarla a un abandono ilícito, mediante chantaje o amenaza, de su puesto de trabajo, obligarla mediante todo un asedio a solicitar el...

  ...Partes: INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. C/ Dolores. S E N T E N C I A Nº ...Sonsoles, tant pel seu curriculum com perquè la seva tasca habituala dintre del ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals. Departament de Cultura. Ensenyament. Etiquetatge. Fundo pública. Administració de la Generalitat. Administració de justícia. Administració local. Ensenyament. Normativa laboral. Radiotelevisió. Toponímia. Traducció i interpretació. Universitats.

  ... produccions videogràfiques en llengua catalana i es convoquen els corresponents a 1998. Deroga ...En aquest annex s'inclouen els currículums corresponents als idiomes següents: alemany, ...